“Xăm không xấu, xăm xấu mới xấu”. Nếu bạn đã xác định xăm hình thì hãy chọn các hình xăm chữ ý nghĩa, đẹp nghệ thuật như gợi ý dưới đây của BlogAnChoi, chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng vì sự lựa chọn của bản thân.

Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ

Các bạn nữ lựa chọn hình xăm chữ ý nghĩa có thể chọn kiểu chữ mảnh, font chữ mềm mại mảnh mai để mang đến vẻ đẹp nghệ thuật, dịu dàng phù hợp với bản thân. Hình xăm chữ ý nghĩa có rất nhiều sự lựa chọn, có thể là một câu trích dẫn ngắn ý nghĩa, một chữ cái, câu từ có ý nghĩa đặc biệt với bạn, một lời nói truyền động lực cho bạn…

Đối với hình xăm chữ đẹp, bạn có thể xăm ở cổ tay, bắp tay hoặc trên xương quai xanh, sau bả vai… tùy vào sở thích mà mong muốn của bạn.

Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ: Vì cuộc đời là những cuộc cười ẻ =]]]] (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ: Vì cuộc đời là những cuộc cười ẻ =]]]] (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ hài hước: Đm loài người. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ hài hước: Đm loài người. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp về tình yêu gia đình. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp về tình yêu gia đình. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp đáng xăm nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Lời động viên hiệu quả nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Lời động viên hiệu quả nhất. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Ước mơ của mọi cô gái. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Ước mơ của mọi cô gái. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Một nốt trầm xao xuyến. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Thời tới cản không kịp . (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Thời tới cản không kịp . (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Đố dịch được mà không cần xoay đầu đó. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Đố dịch được mà không cần xoay đầu đó. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Nguôi ngoai. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp: Nguôi ngoai. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nữ đẹp. (Ảnh: Internet)

Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam

Những hình xăm chữ ý nghĩa cho nam không hề khó lựa chọn, bạn có thể chọn những hình xăm chữ lớn ở ngực hay hình xăm nhỏ ở bắp tay, trên cổ… Cùng tham khảo một số mẫu hình xăm chữ ý nghĩa cho nam đẹp nghệ thuật rất phổ biến, được nhiều người yêu thích dưới đây nhé.

Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ ý nghĩa cho nam. (Ảnh: Internet)

Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa

Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Love Yourself First (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Love Yourself First (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Phiên bản giới hạn có 102 (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Phiên bản giới hạn có 102 (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tôi không được xây dựng lên để đổ vỡ (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tôi không được xây dựng lên để đổ vỡ (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Chỉ người dũng cảm mới tìm thấy hy vọng (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Chỉ người dũng cảm mới tìm thấy hy vọng (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tôi sẽ yêu bản thân mình dưới mọi hình thức (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tôi sẽ yêu bản thân mình dưới mọi hình thức (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Cho bản thân bạn thời gian để nở rộ (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Cho bản thân bạn thời gian để nở rộ (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Biến nỗi đau thành kinh nghiệm (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Biến nỗi đau thành kinh nghiệm (Ảnh: Internet)
300+ hình xăm chữ ý nghĩa cho nam, nữ đẹp nghệ thuật nhất Hình xăm Hình xăm chữ nghệ thuật tiếng anh Trung Quốc xăm chữ đẹp xăm chữ tiếng anh ý nghĩa xăm chữ ý nghĩa xăm chữ ý nghĩa cho nam xăm chữ ý nghĩa cho nữ xăm chữ ý nghĩa đẹp ý nghĩa
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: I’m (br) OK (en) (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tôi hy vọng sự kết thúc của mình sẽ là sự khởi đầu của người khác (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tôi hy vọng sự kết thúc của mình sẽ là sự khởi đầu của người khác (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tôi chinh phục con ác quỷ trong mình và đeo lên những vết sẹo như đôi cánh thiên thần (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tôi chinh phục con ác quỷ trong mình và đeo lên những vết sẹo như đôi cánh thiên thần (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Nếu đứng quá gần sẽ không thể nhìn rõ toàn cảnh (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Nếu đứng quá gần sẽ không thể nhìn rõ toàn cảnh (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Không hoàn hảo - Tin tưởng - Chân thành (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Không hoàn hảo – Tin tưởng – Chân thành (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Đến cuối cùng tình yêu bạn nhận được luôn bằng tình yêu bạn cho đi (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Đến cuối cùng tình yêu bạn nhận được luôn bằng tình yêu bạn cho đi (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Ánh sáng sẽ dẫn đường cho bạn (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tự do (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Tự do (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Khi nghe tiếng chim hót hãy nghĩ đến mùa xuân (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Khi nghe tiếng chim hót hãy nghĩ đến mùa xuân (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Kiên nhẫn (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Kiên nhẫn (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Vĩnh cửu (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Địa đàng - Phản địa đàng (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Địa đàng – Phản địa đàng (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Hãy nhớ lý do vì sao bạn bắt đầu (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Hãy nhớ lý do vì sao bạn bắt đầu (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Kẻ nói xấu bạn sau lưng bạn thì luôn ở sau lưng bạn (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Kẻ nói xấu bạn sau lưng bạn thì luôn ở sau lưng bạn (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Brave - Free (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa: Brave – Free (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Bạn được chọn để sống tự do – Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Tâm hồn lang thang – Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa (Ảnh: Internet)
Too fast to live, too young to die (Ảnh: Internet)
Too fast to live, too young to die (Ảnh: Internet)
Kẻ bay một mình là người có đôi cánh mạnh mẽ nhất. (Ảnh: Internet)
Kẻ bay một mình là người có đôi cánh mạnh mẽ nhất. (Ảnh: Internet)
300+ hình xăm chữ ý nghĩa cho nam, nữ đẹp nghệ thuật nhất Hình xăm Hình xăm chữ nghệ thuật tiếng anh Trung Quốc xăm chữ đẹp xăm chữ tiếng anh ý nghĩa xăm chữ ý nghĩa xăm chữ ý nghĩa cho nam xăm chữ ý nghĩa cho nữ xăm chữ ý nghĩa đẹp ý nghĩa
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ BTS I’m Fine/Save Me. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm BTS ý nghĩa. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ tiếng Anh ý nghĩa lấy cảm hứng từ các bài hát, lời bài hát của BTS. (Ảnh: Internet)

Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp

Ngoài việc xăm chữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì cũng có nhiều người muốn lựa chọn xăm chữ Trung Quốc bởi ý nghĩa đặc biệt hoặc sở thích cá nhân. Nếu bạn tò mò về những hình xăm chữ Trung Quốc đẹp và ý nghĩa của chúng thì hãy tham khảo các gợi ý dưới đây nhé.

Yêu chính bản thân. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Yêu chính bản thân. (Ảnh: Internet)
Bất quá nhân gian - Thác vị thời không. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Bất quá nhân gian – Thác vị thời không. (Ảnh: Internet)
Sống chết có số - Phú quý tại trời. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Sống chết có số – Phú quý tại trời. (Ảnh: Internet)
Bình An (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Bình An (Ảnh: Internet)
Biết ơn. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Biết ơn. (Ảnh: Internet)
Lạc thủy tam thiên, đối ngọc cập dao. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Lạc thủy tam thiên, đối ngọc cập dao. (Ảnh: Internet)
Hoa đã đi qua lười nhìn lại, bán duyên tu đạo bán duyên quân. (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Hoa đã đi qua lười nhìn lại, bán duyên tu đạo bán duyên quân. (Ảnh: Internet)
Thiên Địa Nhân (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Thiên Địa Nhân (Ảnh: Internet)
yêu, gia, hạnh (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: yêu, gia, hạnh (Ảnh: Internet)
Lạc cực sinh bi ( Sướng quá hoá khổ) (Ảnh: Internet)
Hình xăm chữ Trung Quốc đẹp: Lạc cực sinh bi ( Sướng quá hoá khổ) (Ảnh: Internet)

Lưu ý để xăm hình chữ ý nghĩa đẹp nhất

  • Kiêng các loại đồ uống có cồn: Vì đồ uống có cồn làm máu khó đông hơn bình thường, khiến mực xăm không ăn vào da. Nên kiêng đồ uống có cồn từ 3-7 ngày sau khi xăm.
  • Tránh nước: Trong 24 tiếng đầu tiên sau khi xăm tránh đụng vào nước
  • Tránh những đồ ăn gây dị ứng: Hải sản (gây ngứa), thịt bò (gây thâm), đồ nếp (mưng mủ) hay rau muống (gây sẹo lồi).
  • Kiêng các loại hóa chất tẩy rửa như nước rửa bát, dầu gội, sữa tắm…và các loại mỹ phẩm bôi vào hình xăm trên da trong khoảng 1 tuần đầu tiên.
  • Sử dụng thuốc theo hướng dẫn: Sau khi xăm hình, bạn sẽ được cung cấp các loại thuốc bôi để dịu da và bảo vệ hình xăm, nên sử dụng đúng theo hướng dẫn, không tự tiện dùng các loại thuốc mỡ, kem dưỡng khác.
  • Không gãi, bóc vảy vết xăm: Khoảng 7 ngày sau xăm, hình xăm sẽ đóng vảy, lên da non gây cảm giác ngứa nhưng bạn không nên gãi hay bóc vảy vì có thể làm hỏng, biến dạng hình xăm.
  • Lưu ý cuối cùng: Không kiếm chuyện, gây sự hay làm những việc xấu, gây đánh giá không tốt với cả cộng đồng người xăm hình.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Tìm về Đôn Hoàng - dấu vết của con đường tơ lụa khi xưa

Đôn Hoàng là một thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là điểm dừng chân chính trên con đường tơ lụa cổ đại, là thị trấn trọng yếu bậc nhất đối với Trung Nguyên trước khi tiến vào Tây Vực.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận