Các ngày lễ trong tháng 10/2023 bao gồm nhiều lễ hội và sự kiện kỷ niệm toàn cầu như ngày 10/10 hay ngày 20/10..BlogAnChoi đã tổng hợp danh sách và thông tin chi tiết về tất cả những ngày quan trọng trong tháng 10 tại đây.

Các ngày lễ trong tháng 10/2023

Có nhiều ngày lễ và lễ hội khác nhau trong tháng 10 . Dưới đây là danh sách những ngày quan trọng trong tháng 10 mà bạn nên biết:

Tổng hợp các ngày lễ trong tháng 10/2023 (Ảnh: Internet)
Tổng hợp các ngày lễ trong tháng 10/2023 (Ảnh: Internet)
 • Ngày 1 tháng 10: Ngày Quốc tế Người cao tuổi
 • Ngày 1 tháng 10: Ngày cà phê quốc tế
 • Ngày 1 tháng 10: Ngày ăn chay thế giới
 • Ngày 1 tháng 10: Ngày âm nhạc quốc tế
 • Ngày 2 tháng 10: Gandhi Jayanti
 • Ngày 2 tháng 10: Ngày Quốc tế Bất bạo động
 • Ngày 2 tháng 10: Ngày Môi trường sống Thế giới
 • Ngày 4 tháng 10: Ngày phúc lợi động vật thế giới
 • Ngày 5 tháng 10: Ngày nhà giáo thế giới
 • Ngày 6 tháng 10: Ngày bại não thế giới
 • Ngày 6 tháng 10: Ngày Nụ cười Thế giới
 • Ngày 7 tháng 10: Ngày bông thế giới
 • Ngày 8 tháng 10: Ngày Không quân Ấn Độ
 • Ngày 9 tháng 10: Ngày Bưu điện Thế giới
 • Ngày 10 tháng 10: Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới
 • Ngày 10 tháng 10: Ngày Bưu chính Quốc gia
 • Ngày 11 tháng 10: Ngày Quốc tế Trẻ em gái
 • Ngày 12 tháng 10: Ngày viêm khớp thế giới
 • Ngày 12 tháng 10: Ngày Thị giác Thế giới
 • Ngày 13 tháng 10: Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai của Liên hợp quốc
 • Ngày 13 tháng 10: Ngày trứng thế giới
 • Ngày 14 tháng 10: Ngày Tiêu chuẩn Thế giới
 • Ngày 15 tháng 10: Ngày sinh viên thế giới
 • Ngày 15 tháng 10: Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn
 • Ngày 15 tháng 10: Ngày mía trắng thế giới
 • Ngày 15 tháng 10: Ngày tưởng nhớ việc sảy thai và trẻ sơ sinh
 • Ngày 15 tháng 10: Ngày rửa tay toàn cầu
 • Ngày 16 tháng 10: Ngày Lương thực Thế giới
 • Ngày 16 tháng 10: Ngày Gây mê Thế giới
 • Ngày 17 tháng 10: Ngày Quốc tế Xóa đói giảm nghèo
 • Ngày 20 tháng 10: Ngày đoàn kết dân tộc
 • Ngày 20 tháng 10: Ngày loãng xương thế giới
 • Ngày 21 tháng 10: Ngày liệt sĩ công an
 • Ngày 22 tháng 10: Ngày Quốc tế Nhận thức về Nói lắp
 • Ngày 24 tháng 10: Ngày thống nhất nước
 • Ngày 24 tháng 10: Ngày nâng cao ITBP
 • Ngày 24 tháng 10: Ngày bại liệt thế giới
 • Ngày 24 tháng 10: Ngày Thông tin Phát triển Thế giới
 • Ngày 27 tháng 10: Ngày Thế giới về Di sản Nghe nhìn
 • Ngày 29 tháng 10: Ngày đột quỵ thế giới
 • Ngày 30 tháng 10: Ngày tiết kiệm thế giới
 • Ngày 31 tháng 10: Ekta Diwas (Ngày đoàn kết dân tộc)
 • Ngày 31 tháng 10: Ngày lễ Halloween

Ngày 10 tháng 10 là ngày gì?

Ngày 10/10 – Ngày Giải phóng Thủ đô

Giải phóng Thủ đô là sự kiện được diễn ra vào lúc 08 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1954 khi đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào 5 cửa ô nhận để nhận bàn giao chính quyền từ Quốc gia Việt Nam cùng các cơ sở quân sự Pháp. Sự kiện hào hùng này đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Kể từ đó, nhân dân lao động đã xoá bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột và làm chủ vận mệnh của mình, góp phần xây dựng xã hội mới và mở đầu sự nghiệp cách mạng Xã hội Chủ nghĩa. Chính vì vậy, ngày 10/10 hàng năm đã được lựa chọn là ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô.

Ngày 10/10 – Ngày Giải phóng Thủ đô (Ảnh: Internet)
Ngày 10/10 – Ngày Giải phóng Thủ đô (Ảnh: Internet)

Ngày Giải phóng Thủ đô là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Hà Nội nói riêng và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung. Đồng thời, đây cũng là mốc son lịch sử quan trọng, thể hiện chiến thắng vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến.

Ngày 10 tháng 10 năm 1954 đưa đất nước bước vào thời kỳ thoát khỏi ách thống trị, xóa bỏ áp bức, bóc lột, tự lực, tự cường vươn lên trên con đường đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, nhân dân đã đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi đi vào xây dựng một xã hội mới, mở đầu cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ngày 10/10: Tết Song Thập

Ngày 10/10: Tết Song Thập (Ảnh: Internet)
Ngày 10/10: Tết Song Thập (Ảnh: Internet)

Tết Trùng Thập hay Tết Song Thập (mùng 10 tháng 10 hoặc 15 tháng 10 Âm lịch) còn gọi là ngày lễ của các thầy thuốc hay Tết Cơm Mới tháng mười. Tết này còn gọi là Hạ Nguyên để đối với Thượng Nguyên (ngày 15 tháng Giêng) theo tục lệ của Phật Giáo.

Theo ghi chép của sạch Dược lễ thì ngày 10 tháng 10 Âm lịch là ngày lành tháng tốt, cây thuốc tụ được khí âm dương, kết được sắc tứ thời (Xuân, Hạ, Thu, Đông) trở nên tươi tốt nhất. Vì vậy, các thầy thuốc rất coi trọng dịp tết này.

Ngày 10/10: Ngày chuyển đổi số Quốc gia

Ngày 10/10: Ngày chuyển đổi số Quốc gia
Ngày 10/10: Ngày chuyển đổi số Quốc gia (Ảnh: Internet)

Đối với người dân Hà Nội và cả nước, ngày 10/10 thường được nhớ đến là Ngày Giải phóng Thủ đô. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, ngày 10 tháng 10 cũng là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.

2022 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông phát động chương trình “Tháng tiêu dùng số” hướng tới mục tiêu giúp người dân được hưởng lợi ích từ chuyển đổi số. Nhờ đó, Công ty Số cũng có thể tiếp cận được lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Ngày 10 tháng 10: Ngày Luật sư Việt Nam

Ngày 10 tháng 10: Ngày Luật sư Việt Nam
Ngày 10 tháng 10: Ngày Luật sư Việt Nam (Ảnh: Internet)

Ngày 10/10/1945, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL, trong đó bao gồm các quy định về luật sư và tổ chức luật sư đầu tiên ở nước Việt Nam độc lập. Sự kiện này đã đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển mạnh mẽ sau này cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ luật sư Việt Nam với sứ mệnh bảo vệ công lý, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho cộng đồng cũng như đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận truyền thống vẻ vang, tốt đẹp của ngành và những đóng góp to lớn của đội ngũ luật sư cho đất nước trong nhiều năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 14/01/2013, trong đó ghi rõ lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là ngày truyền thống của luật sư Việt Nam.

Ngày 13 tháng 10: Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tổng hợp các ngày lễ trong tháng 10/2023 (Ảnh: Internet)
Tổng hợp các ngày lễ trong tháng 10/2023 (Ảnh: Internet)

Khi nhắc đến tháng 10 có ngày lễ gì? Chúng ta không thể bỏ qua ngày Doanh nhân Việt Nam. Theo đó, vào ngày 20/09/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg chọn ngày 13/10 là ngày Doanh nhân Việt Nam. Theo quyết định từ Thủ tướng, ngày Doanh Nhân Việt Nam là ngày 13/10 hằng năm.

Hơn nữa, đây cũng là thời điểm mà hơn 60 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư đến giới công thương Việt Nam ngay sau khi diễn ra sự kiện Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945).

Vậy nên ngày Doanh nhân Việt Nam đã trở thành dịp để mọi người tôn vinh thế hệ doanh nhân trong việc góp phần xây dựng, phát triển doanh nghiệp lớn mạnh.

Ngày 15 tháng 10 là ngày gì?

Ngày 15 tháng 10 năm 1956, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra đời tại Đại hội thành lập tổ chức diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, khẳng định rõ tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc hoạt động của mình là đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam để cùng nhau phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau này, ngày 15 tháng 10 mỗi năm cũng được chọn làm mốc thời gian kỉ niệm thành lập và là ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trải qua nhiều năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vẫn không ngừng lớn mạnh, giữ vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, xứng đáng trở thành tổ chức xã hội đại diện của thanh niên, góp phần không nhỏ cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 20 tháng 10 là ngày gì?

Tổng hợp các ngày lễ trong tháng 10/2023 (Ảnh: Internet)
Tổng hợp các ngày lễ trong tháng 10/2023 (Ảnh: Internet)

Một trong những ngày lễ quan trọng trong năm nhất định bạn phải biết là ngày 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam. Vào ngày này, các tổ chức, đoàn thể, công ty, gia đình…đều háo hức chuẩn bị những món quà ý nghĩa về vật chất và tinh thần để tôn vinh chị em phụ nữ Việt.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 chính là ngày kỷ niệm thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam. Đây là tổ chức được Đảng Cộng sản Việt Nam phê duyệt thành lập, về sau đổi tên thành Hội Phụ nữ Việt Nam, giữ vai trò chính trị xã hội ở trong thời chiến cũng như thời bình.

Phụ nữ là thành phần không thể thiếu góp phần vào sự thành công của Cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ cũng đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Ngày 31 tháng 10 là ngày gì?

Tổng hợp các ngày lễ trong tháng 10/2023 (Ảnh: Internet)
Tổng hợp các ngày lễ trong tháng 10/2023 (Ảnh: Internet)

Khép lại tháng 10 với nhiều hoạt động ý nghĩa là Lễ hội Halloween vô vàn điều thú vị. All Hallows’ Evening hay lễ hội hóa trang có xuất xứ từ người Celt. Mỗi giáo phái, nguồn gốc, ý nghĩa cũng như hoạt động được tổ chức trong ngày Halloween có sự khác nhau, thể hiện màu sắc riêng.

Halloween là một lễ hội truyền thống lớn của người phương Tây, diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hằng năm, trước thời điểm diễn ra Lễ Các Thánh (1/11 Dương lịch) – lễ trọng trong năm của người Công giáo. Đây là ngày lễ để mọi người, đặc biệt là các Kitô hữu thể hiện sự tưởng nhớ của mình đối với những người quá cố, bao gồm cả các vị Thánh, các vị tử đạo, các tín hữu trung kiên và tất cả người thân đã qua đời. Halloween còn là ngày được tổ chức để đánh dấu sự kết thúc của vụ mùa thu hoạch, chuẩn bị bước vào mùa đông lạnh giá.

Trước đây Halloween chỉ phổ biến chủ yếu ở các nước phương Tây và trong cộng đồng người Công giáo, thì nay lễ hội này đã du nhập dần vào nhiều nền văn hoá khác nhau, trở thành một sự kiện thường niên được nhiều người mong đợi trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với giới trẻ – đối tượng luôn bị hấp dẫn bởi những trò chơi kỳ bí, những bữa tiệc hoá trang rùng rợn cùng hình ảnh trái bí ngô đèn lồng, phù thuỷ ma mị,…

Xem thêm

101+ mẫu vẽ bảng trang trí Tết 2024 "hot rần rần" hiện nay

Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui, hội học trò đã xôn xao, náo nức rủ nhau vẽ bảng trang trí lớp học với những hình ảnh đậm sắc xuân. Cùng xem những mẫu vẽ bảng phấn cực đẹp, cực sáng tạo bằng phấn màu dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận