Tháng đầu tiên của năm 2021 sắp khép lại, đây là lúc mà fan K-Pop có cơ hội nhìn lại tháng 1 và điểm lại những nội dung đã được phát hành của K-Pop. Cùng BlogAnChoi điểm qua 25 MV K-Pop được xem nhiều nhất trong tháng 1/2021!

Có thể nói tháng 1 vừa qua là một khởi đầu khá tuyệt vời cho năm mới, với rất nhiều bản phát hành mới từ các nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm cả những người đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động cũng như sự ra mắt của những tân binh đầy tiềm năng.

Đây là 25 video âm nhạc K-Pop được xem nhiều nhất trên You Tube từ tháng 1 năm 2021:

25. “Dangerous” – E’LAST

25 MV K-Pop được xem nhiều nhất trong tháng 1/2021 AB6IX Baekhyun Blue Hour Japanese Version Bobby Burn It Cherry Bullet Chungha CRAVITY Crush Dangerous E LAST Eeny Meeny Epik High Get You Alone Golden Child Hwasa In the Dark ITZY Jeong Sewoon Love So Sweet MCND MV K Pop MV K Pop được xem nhiều nhất My Turn Not Shy English Version Play With Life Rosario Stay Young Thank U U Know TXT U Know U Mad VICTON What I Said X
E’LAST the 2nd mini album – AWAKE poster (Ảnh: Internet)
Được phát hành vào ngày 12 tháng 1, Dangerous đã có 1,75 triệu lượt xem và có 76,6 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của nhóm và kênh You Tube 1theK (원더케이) )

24. “Thank U” – U-Know

Thank U - U-Know poster (Ảnh: Internet)
Thank U – U-Know poster (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 18 tháng 1, Thank U đã có 1,87 triệu lượt xem và 198,1 nghìn lượt thích.

23. “In the Dark” – Jeong Sewoon

Jeong Sewoon (Ảnh: Internet)
Jeong Sewoon (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 6 tháng 1, In the Dark đã có 2,26 triệu lượt xem và 34,3 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của STARSHIP và kênh You Tube 1theK (원더케이) )

22. “Play With Life” – Hwasa

25 MV K-Pop được xem nhiều nhất trong tháng 1/2021 AB6IX Baekhyun Blue Hour Japanese Version Bobby Burn It Cherry Bullet Chungha CRAVITY Crush Dangerous E LAST Eeny Meeny Epik High Get You Alone Golden Child Hwasa In the Dark ITZY Jeong Sewoon Love So Sweet MCND MV K Pop MV K Pop được xem nhiều nhất My Turn Not Shy English Version Play With Life Rosario Stay Young Thank U U Know TXT U Know U Mad VICTON What I Said X

Được phát hành vào ngày 29 tháng 1, Play With Life đã có 2,3 triệu lượt xem và 175 nghìn lượt thích.

21. “Love So Sweet” – Cherry Bullet

Cherry Bullet 1ST MINI ALBUM - Cherry Rush (Ảnh: Internet)
Cherry Bullet 1ST MINI ALBUM – Cherry Rush (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 20 tháng 1, Love So Sweet đã có 2,59 triệu lượt xem và 140 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của FNC và kênh You Tube 1theK (원더케이) )

20. “Blue Hour” (Japanese Version) – TXT

TXT Minisode: 1 Blue Hour VR version (Ảnh: Internet)
TXT Minisode: 1 Blue Hour VR version (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 19 tháng 1, Blue Hour (Japanese Version) đã có 3,12 triệu lượt xem và 537 nghìn lượt thích.

19. “X” – Chungha

Chungha - X poster (Ảnh: Internet)
Chungha – X poster (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 19 tháng 1, X đã có 3,37 triệu lượt xem và khoảng 159 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của Chungha và kênh You Tube Stone Music Entertainment).

18. “Rosario” – Epik High (ft. CL & Zico)

EPIK HIGH IS HERE 上 (PART 1) (Ảnh: Internet)
EPIK HIGH IS HERE 上 (PART 1) (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 18 tháng 1, Rosario đã có 3,47 triệu lượt xem và 320 nghìn lượt thích.

17. “U Mad” – Bobby

U MAD TITLE POSTER (Ảnh: Internet)
U MAD TITLE POSTER (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 25 tháng 1, U Mad đã có 3,77 triệu lượt xem và 550 nghìn lượt thích.

16. “Burn It” – Golden Child

Gol (Ảnh: Internet)
Golden Child – GNCD 5TH MINI ALBUM Poster (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 25 tháng 1, Burn It đã có 5,08 triệu lượt xem và có 143 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của woollim Entertainment và kênh You Tube 1theK (원더케이)).

15. “Get You Alone” – Baekhyun

25 MV K-Pop được xem nhiều nhất trong tháng 1/2021 AB6IX Baekhyun Blue Hour Japanese Version Bobby Burn It Cherry Bullet Chungha CRAVITY Crush Dangerous E LAST Eeny Meeny Epik High Get You Alone Golden Child Hwasa In the Dark ITZY Jeong Sewoon Love So Sweet MCND MV K Pop MV K Pop được xem nhiều nhất My Turn Not Shy English Version Play With Life Rosario Stay Young Thank U U Know TXT U Know U Mad VICTON What I Said X

Được phát hành vào ngày 3 tháng 1, Get You Alone đã có hơn 5,13 triệu lượt xem và hơn 680 nghìn lượt thích.

14. “Eeny Meeny” – U-Know

(Ảnh: Internet)
Eeny Meeny Poster (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 25 tháng 1, Eeny Meeny đã có 5,14 triệu lượt xem và có 234 nghìn lượt thích.

13. “Not Shy” (English Version) – ITZY

(Ảnh: Internet)
ITZY – Not Shy poster (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 21 tháng 1, Not Shy (English Version) đã có 6,16 triệu lượt xem và 507 nghìn lượt thích.

12. “Stay Young” – AB6IX

25 MV K-Pop được xem nhiều nhất trong tháng 1/2021 AB6IX Baekhyun Blue Hour Japanese Version Bobby Burn It Cherry Bullet Chungha CRAVITY Crush Dangerous E LAST Eeny Meeny Epik High Get You Alone Golden Child Hwasa In the Dark ITZY Jeong Sewoon Love So Sweet MCND MV K Pop MV K Pop được xem nhiều nhất My Turn Not Shy English Version Play With Life Rosario Stay Young Thank U U Know TXT U Know U Mad VICTON What I Said X

Được phát hành vào ngày 18 tháng 1, Stay Young đã có 7,46 triệu lượt xem và hơn 101 nghìn lượt thích.

11. “My Turn” – CRAVITY

(Ảnh: Internet)
CRAVITY – My Turn Poster (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 19 tháng 1, My Turn đã có 8,82 triệu lượt xem và hơn 270 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của STARSHIP và kênh You Tube 1theK (원더케이) )

10. “What I Said” – VICTON

VICTION 1ST FULL ALBUM - VOICE: The future is now (Ảnh: Internet)
VICTION 1ST FULL ALBUM – VOICE: The future is now (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 11 tháng 1, What I Said đã có 10,38 triệu lượt xem và hơn 309 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của nhóm và kênh You Tube 1theK (원더케이) ).

9. “Crush” – MCND

25 MV K-Pop được xem nhiều nhất trong tháng 1/2021 AB6IX Baekhyun Blue Hour Japanese Version Bobby Burn It Cherry Bullet Chungha CRAVITY Crush Dangerous E LAST Eeny Meeny Epik High Get You Alone Golden Child Hwasa In the Dark ITZY Jeong Sewoon Love So Sweet MCND MV K Pop MV K Pop được xem nhiều nhất My Turn Not Shy English Version Play With Life Rosario Stay Young Thank U U Know TXT U Know U Mad VICTON What I Said X

Được phát hành vào ngày 7 tháng 1, Crush đã có 10,91 triệu lượt xem và hơn 427 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của TOP MEDIA và kênh You Tube 1theK (원더케이) ).

8. “I’m Not Cool” – HyunA

(Ảnh: Internet)
“I’m Not Cool” – HyunA (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 28 tháng 1, I’m Not Cool đã có 10,92 triệu lượt xem và hơn 1,2 triệu lượt thích.

7. “Odd Eye” – Dreamcatcher

(Ảnh: Internet)
“Odd Eye” – Dreamcatcher (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 26 tháng 1, Odd Eye đã có 12,63 triệu lượt xem và hơn 511 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của nhóm và kênh You Tube GENIE MUSIC).

6. “No Diggity” – ONEUS

(Ảnh: Internet)
ONEUS 1ST FULL ALBUM Poster (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 19 tháng 1, No Diggity đã có 17,04 triệu lượt xem và hơn 432 nghìn lượt thích. (Tính tổng lượt xem và tổng lượt like trên kênh You Tube chính thức của nhóm và kênh You Tube 1theK (원더케이) )

5. “Asurabalbalta” – T1419

“Asurabalbalta” - T1419 (Ảnh: Internet)
“Asurabalbalta” – T1419 (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 11 tháng 1, Asurabalbalta đã có 17,74 triệu lượt xem và hơn 164 nghìn lượt thích.

4. “My Treasure” – TREASURE

“My Treasure” - TREASURE (Ảnh: Internet)
“My Treasure” – TREASURE (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 11 tháng 1, My Treasure đã có 19,24 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt thích.

3. “Celebrity” – IU

“Celebrity” - IU (Ảnh: Internet)
“Celebrity” – IU (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 27 tháng 1, Celebrity đã có 19,47 triệu lượt xem và hơn 1,6 triệu lượt thích.

2. “Dream ON” – BTS

“Dream ON” - BTS (Ảnh: Internet)
“Dream ON” – BTS (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 15 tháng 1, Dream ON đã có 21,58 triệu lượt xem và hơn 3 triệu lượt thích.

1. “HWAA” – (G)I-DLE

(Ảnh: Internet)
(G)I-DLE 4TH MINI ALBUM (Ảnh: Internet)

Được phát hành vào ngày 11 tháng 1, HWAA đã có 48,81 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt thích.

Theo dõi BlogAnChoi để luôn cập nhật những tin tức giải trí nhé!

Xem thêm

7 idol KPOP và cuộc sống sau khi rời nhóm, giải nghệ

Chúng ta đều biết rằng cuộc sống của một idol KPop sẽ không hoàn toàn lung linh và một số ngôi sao đã phải lựa chọn giải nghệ để làm một điều gì đó hoàn toàn khác. Và số khác thì rời nhóm nhưng vẫn đam mê với âm nhạc nên đến với con đường solo.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
xuarmy

Dream On đỉnh thật sự