“Hoàng hôn là món quà cuối ngày của mặt trời dành cho những kẻ biết kiên nhẫn”. Hãy cùng BlogAnChoi ngắm lại những bức ảnh hoàng hôn ghi lại khoảnh khắc mặt trời buông đẹp nhất nhé!

30+ ảnh hoàng hôn trên biển

Hoàng hôn trên biển vẫn luôn mang đến một sức hấp dẫn lạ kỳ. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp của biển và khoảnh khắc mặt trời lặn đã tạo nên vô số bức ảnh đẹp. Hãy cùng tận hưởng vẻ đẹp đó trong những tấm hình sau đây nhé!

Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp 100 + ảnh hoàng hôn đẹp nhất cho team mê mặt trời lặn ảnh hoàng hôn cặp đôi điện thoại hình nền hình nền điện thoại hoàng hôn hoàng hôn đẹp hoàng hôn ở nông thôn hoàng hôn ở thành phố hoàng hôn trên biển hoàng hôn và tình yêu hoàng hôn với yoga mặt trời mặt trời lặn thành phố yoga
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn trên biển. (Ảnh: Internet)

15+ Ảnh hoàng hôn ở thành phố

Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở thành phố. (Ảnh: Internet)

15+ Ảnh hoàng hôn ở nông thôn

Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn ở nông thôn. (Ảnh: Internet)

15+ Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi

Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)

Tổng hợp 100 + ảnh hoàng hôn đẹp nhất cho team mê mặt trời lặn ảnh hoàng hôn cặp đôi điện thoại hình nền hình nền điện thoại hoàng hôn hoàng hôn đẹp hoàng hôn ở nông thôn hoàng hôn ở thành phố hoàng hôn trên biển hoàng hôn và tình yêu hoàng hôn với yoga mặt trời mặt trời lặn thành phố yoga

Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp 100 + ảnh hoàng hôn đẹp nhất cho team mê mặt trời lặn ảnh hoàng hôn cặp đôi điện thoại hình nền hình nền điện thoại hoàng hôn hoàng hôn đẹp hoàng hôn ở nông thôn hoàng hôn ở thành phố hoàng hôn trên biển hoàng hôn và tình yêu hoàng hôn với yoga mặt trời mặt trời lặn thành phố yoga
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp 100 + ảnh hoàng hôn đẹp nhất cho team mê mặt trời lặn ảnh hoàng hôn cặp đôi điện thoại hình nền hình nền điện thoại hoàng hôn hoàng hôn đẹp hoàng hôn ở nông thôn hoàng hôn ở thành phố hoàng hôn trên biển hoàng hôn và tình yêu hoàng hôn với yoga mặt trời mặt trời lặn thành phố yoga
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)

Tổng hợp 100 + ảnh hoàng hôn đẹp nhất cho team mê mặt trời lặn ảnh hoàng hôn cặp đôi điện thoại hình nền hình nền điện thoại hoàng hôn hoàng hôn đẹp hoàng hôn ở nông thôn hoàng hôn ở thành phố hoàng hôn trên biển hoàng hôn và tình yêu hoàng hôn với yoga mặt trời mặt trời lặn thành phố yoga

Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với các cặp đôi. (Ảnh: Internet)

Tổng hợp 100 + ảnh hoàng hôn đẹp nhất cho team mê mặt trời lặn ảnh hoàng hôn cặp đôi điện thoại hình nền hình nền điện thoại hoàng hôn hoàng hôn đẹp hoàng hôn ở nông thôn hoàng hôn ở thành phố hoàng hôn trên biển hoàng hôn và tình yêu hoàng hôn với yoga mặt trời mặt trời lặn thành phố yoga

15 Ảnh hoàng hôn với yoga

Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp 100 + ảnh hoàng hôn đẹp nhất cho team mê mặt trời lặn ảnh hoàng hôn cặp đôi điện thoại hình nền hình nền điện thoại hoàng hôn hoàng hôn đẹp hoàng hôn ở nông thôn hoàng hôn ở thành phố hoàng hôn trên biển hoàng hôn và tình yêu hoàng hôn với yoga mặt trời mặt trời lặn thành phố yoga
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Vy Yoga)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Vy Yoga)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Vy Yoga)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn với yoga. (Ảnh: Vy Yoga)

10+ Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại

Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác trên BlogAnChoi như:

Cả bình minh và hoàng hôn đều rất đẹp nhưng hầu hết mọi người đều chỉ thích bình minh vì nó đại diện cho một khởi đầu tốt đẹp. Vậy có bao giờ bạn nghĩ, thay vì lựa chọn một khởi đầu hoàn hảo, chúng ta nên chọn một kết thúc đẹp. Kết thúc không có nghĩa là chấm hết. Kết thúc là để mở ra những khởi đầu tốt đẹp hơn. Bạn nghĩ gì về bình minh và hoàng hôn. Đừng ngại ngần chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé!

Xem thêm

15 truyện tranh đam mỹ ngược hay nhất, ngược nam chính ngược luôn độc giả

Trong số các thể loại, có lẽ manhua đam mỹ ngược là được bạn đọc ưu ái hơn hết nhờ cốt truyện gay cấn với những nút thắt bất ngờ. Nếu bạn yêu thích thể loại ngược tâm, đừng bỏ qua danh sách những bộ truyện tranh đam mỹ ngược cực hot sau đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận