Trang Chủ Tags Bài với thẻ "girlgroup"

Tag: girlgroup

Hồ sơ A.DE – Nhóm nhạc A.DE – Thành viên A.DE...

A.DE (에이디이) là nhóm nhạc nữ trực thuộc 2ABLE Company gồm 6 thành viên: Suyeon, Yeorin, Jiseo, Rachel, Haeyoung & Miso. Hãy cùng BlogAnChoi...

Hồ sơ WOO!AH! – Nhóm nhạc WOO!AH! – Thành viên WOO!AH!...

WOO!AH! (우아) là nhóm nhạc nữ trực thuộc NV Entertainment gồm 5 thành viên: Nana, Wooyeon, Sora, Lucy và Minseo. Nhóm debut vào ngày...

Hồ sơ Laboum – Nhóm nhạc Laboum – Thành viên Laboum...

Laboum (라붐) là nhóm nhạc nữ trực thuộc Global H Media gồm 5 thành viên: Yujeong, Soyeon, ZN, Haein và Solbin. Hãy cùng BlogAnChoi...

Hồ sơ Wiz N – Nhóm nhạc Wiz N – Thành...

Wiz N (위즈엔) là nhóm cổ động viên gồm 6 thành viên: Yumni, Hanseul, Judy, Yuju, Sujin và Sehee trực thuộc công ty Corex...

Hồ sơ Botopass – Nhóm nhạc Botopass – Thành viên Botopass...

Botopass là nhóm nhạc nữ gồm 8 thành viên: Mihee, Seoyoon, Cui Xiang, Jiwon, Shiho, Ria, Harin và Ahyoon. Nhóm debut vào ngày 26/8/2020...

Hồ sơ Byulzzi – Nhóm nhạc Byulzzi – Thành viên Byulzzi...

Byulzzi (별찌) là nhóm nhạc nữ trực thuộc The New Entertainment gồm 3 thành viên: Jihye, Harin và Yongchae. Nhóm debut vào ngày 23/8/2020...

Hồ sơ Q6IX – Nhóm nhạc Q6IX – Thành viên Q6IX...

Q6IX (큐빅스) là nhóm nhạc nữ trực thuộc Retro Entertainment gồm 4 thành viên: Ha Eun, Hyun Joo, Yeon Jeong và Jae Eun. Nhóm...

Hồ sơ Maka Maka – Nhóm nhạc Maka Maka – Thành...

Maka Maka (마카마카) là nhóm nhạc trực thuộc BLUEMOON Entertainment gồm 5 thành viên: Heesu, Daseul, EunB, Chaewon và Dia. Nhóm đã debut vào...

Hồ sơ BlingBling – Nhóm nhạc BlingBling – Thành viên BlingBling...

BlingBling (블링블링) là nhóm nhạc nữ trực thuộc MAJOR9 gồm 6 thành viên: Yubin, Jieun, Ayamy, Marin, Juhyun và Narin. Nhóm dự kiến sẽ...

Hồ sơ XUM – Nhóm nhạc XUM – Thành viên XUM...

XUM (썸) là nhóm nhạc nữ trực thuộc A100 Entertainment gồm 3 thành viên: Dayeon, Baekah và Iaan. Nhóm debut vào ngày 22/09/2020 với...

Hồ sơ PRECIOUS – Nhóm nhạc PRECIOUS – Thành viên PRECIOUS...

PRECIOUS (프레셔스) là nhóm nhạc nữ trực thuộc UMI Entertainment gồm 5 thành viên: Eun B, Ji Hyo, Han Woom, Lee Soo và Han...

Hồ sơ PRISMA – Nhóm nhạc PRISMA – Thành viên PRISMA...

PRISMA (프리즈마) là nhóm nhạc nữ trực thuộc UnionWave Entertainment gồm 5 thành viên: Gyeongmin, Eunbyeol, Sally, Nia và Miriam. Nhóm sẽ chính thức...

Hồ sơ Black Swan – Nhóm nhạc Black Swan – Thành...

Black Swan (블랙스완) là nhóm nhạc nữ trực thuộc is DR Music gồm 5 thành viên: Hyeme, Youngheun, Leia, Fatou và Judy. Nhóm debut...

Hồ sơ Refund Sisters – Nhóm nhạc Refund Sisters – Thành...

Refund Sisters là nhóm nhạc dự án gồm 4 thành viên: Lee Chun Ok, Jessi, Kelly và Hwasa. Nhóm dự kiến sẽ debut vào...

Hồ sơ STAYC – Nhóm nhạc STAYC – Thành viên STAYC...

STAYC (스테이씨) là nhóm nhạc nữ trực thuộc High Up Entertainment gồm 6 thành viên: Sieun, Seeun, Sumin, J, Isa và Yoon. Nhóm dự...

Hồ sơ FLORIA – Nhóm nhạc nữ FLORIA – Thông tin...

FLORIA (플로리아) là nhóm nhạc nữ trực thuộc DK Entertainment gồm 4 thành viên: Hayeon, Sumi, Jo Ara và Yeseul. Nhóm dự kiến sẽ...

Hồ sơ LUNARSOLAR – Nhóm nhạc LUNARSOLAR – Thông tin thành...

LUNARSOLAR (루나솔라) là nhóm nhạc nữ trực thuộc J PLANET Entertainment gồm 4 thành viên: Eseo, Jian, Taeryoung và Yuuri. Nhóm sẽ chính thức...

Hồ sơ SGO48 – Nhóm nhạc SGO48 – Thông tin thành...

SGO48 là một nhóm nhạc nữ thần tượng đông thành viên nhất Việt Nam được thành lập và quản lý bởi công ty YAG...

Fans Việt chịu chi hẳn 167 triệu cho Lệ Trang (SGO48)...

"Queen of Handshake" của SGO48 năm nay thuộc về Lệ Trang - nữ idol sinh năm 2001 với lượng bán vé handshake là 647...

Hồ sơ THE9 (THE NINE) – Nhóm nhạc THE9 – Thông...

THE9 (THE NINE) là một nhóm nhạc nữ Trung Quốc gồm 9 thành viên. Nhóm được hình thành qua chương trình sống còn Thanh...

Bài mới đăng

Nhóm nhạc nữ A.DE (Nguồn: Internet).

Hồ sơ A.DE – Nhóm nhạc A.DE – Thành viên A.DE – A.DE Profile

A.DE (에이디이) là nhóm nhạc nữ trực thuộc 2ABLE Company gồm 6 thành viên: Suyeon, Yeorin, Jiseo, Rachel, Haeyoung & Miso. Hãy cùng BlogAnChoi...
Nhóm nhạc nữ WOO!AH! (Nguồn: Internet)

Hồ sơ WOO!AH! – Nhóm nhạc WOO!AH! – Thành viên WOO!AH! – WOO!AH! Profile

WOO!AH! (우아) là nhóm nhạc nữ trực thuộc NV Entertainment gồm 5 thành viên: Nana, Wooyeon, Sora, Lucy và Minseo. Nhóm debut vào ngày...
Nhóm nhạc nữ LABOUM. (Nguồn: Internet)

Hồ sơ Laboum – Nhóm nhạc Laboum – Thành viên Laboum – Laboum Profile

Laboum (라붐) là nhóm nhạc nữ trực thuộc Global H Media gồm 5 thành viên: Yujeong, Soyeon, ZN, Haein và Solbin. Hãy cùng BlogAnChoi...

Hồ sơ Wiz N – Nhóm nhạc Wiz N – Thành viên Wiz N...

Wiz N (위즈엔) là nhóm cổ động viên gồm 6 thành viên: Yumni, Hanseul, Judy, Yuju, Sujin và Sehee trực thuộc công ty Corex...
Nhóm nhạc nữ Botopass. (Nguồn: Internet)

Hồ sơ Botopass – Nhóm nhạc Botopass – Thành viên Botopass – Botopass Profile

Botopass là nhóm nhạc nữ gồm 8 thành viên: Mihee, Seoyoon, Cui Xiang, Jiwon, Shiho, Ria, Harin và Ahyoon. Nhóm debut vào ngày 26/8/2020...