Tổ tiên ta có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Bởi vậy việc dọn nhà đón Tết hay các lễ cúng ông công ông táo, cúng tất niên, giao thừa…đều nên có bài văn khấn chuẩn chỉnh để cầu bình an, cầu tài lộc hay may mắn thịnh vượng cho gia đình.

Văn khấn dọn bàn thờ cuối năm

Dọn bàn thờ cuối năm phải sau khi cúng ông công ông táo xong. (Ảnh: Internet)
Dọn bàn thờ cuối năm phải sau khi cúng ông công ông táo xong. (Ảnh: Internet)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin tấu lạy Chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, ngũ thổ long mạch, Thổ thần Đông Trù tư mệnh Táo phủ thần quân.

Tín chủ chúng con là:…………….

Ngụ tại:…………..(địa chỉ nhà)

Con xin tấu lạy các ngài Tiền chủ Hậu chủ, vong linh các cụ Gia tiên, Cửu huyền Thất tổ, Tổ cô ông mãnh các đời, cô bé đỏ, cậu bé đỏ tại gia của dòng họ: (Họ nhà mình là gì thì thêm vào)

Tại:………….. (nhà ở đâu, quê quán ở đâu thì thêm vào)

Hôm nay là ngày:………… (cả dương lịch và âm lịch)

Con xin mạn phép được Bao Sái lại ban thờ Gia tiên để cho sạch sẽ:

Tiễn năm cũ, đón năm mới tới. Mong chư vị Phật Thánh, các cụ Gia tiên tiền tổ, tổ cô ông mãnh, cô bé đỏ cậu bé đỏ của dòng họ chấp thuận.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Ảnh: Internet)
Văn khấn dọn bàn thờ cuối năm (Ảnh: Internet)

Văn khấn cúng ông Công ông Táo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin tấu lạy Chín phương Trời, mười phương Đất, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ chúng con là:

Ngụ tại:

Hôm nay là ngày…………… (cả dương lịch và âm lịch)

Tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa, phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính thỉnh Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án, hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua mà gia chủ chúng con vô tình hay hữu ý sai phạm.

Xin Tôn thần ban phúc lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ: Sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn cúng ông Công ông Táo (Ảnh: Internet)
Văn khấn cúng ông Công ông Táo (Ảnh: Internet)

Văn khấn giao thừa ngoài trời

Văn khấn cúng giao thừa đầy đủ nhất. (Ảnh: Internet)
Văn khấn cúng giao thừa đầy đủ nhất. (Ảnh: Internet)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

  • Đức Đương lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

  • Ngài Cựu niên: Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

  • Ngài Tân niên: Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

  • Bản xứ Thổ địa Phúc Đức chính thần, Ngũ phương long mạch điền chủ tiếp dẫn tài thần.

Nay là giờ phút giao thừa giữa năm cũ Nhâm Dần và năm mới Quý Mão.

Chúng con là:

Tuổi:

Ngụ tại:

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh, tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khiết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thế đức hiếu sinh ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân Xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài cựu niên: Ngụy Vương Hành Khiển, Tiêu Tào phán quan. Ngài Tân niên: Trịnh Vương Hành khiển, Liễu Tào phán quan. Ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương, Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Phúc Đức chính thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long mạch Tài thần, Bản gia Táo quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường, thời thời được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô Mười phương Thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! (3 lạy)

Văn khấn giao thừa ngoài trời (Ảnh: Internet)
Văn khấn giao thừa ngoài trời (Ảnh: Internet)

Văn khấn giao thừa trong nhà

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Kính lạy Phật – Trời – Hoàng thiên, Hậu thổ.

Kính lạy Chư vị Tôn thần.

Hôm nay là ngày mùng Một tháng Giêng năm Quý Mão, nhằm ngày Tết Nguyên Đán, đầu Xuân giải trừ Đông lạnh lẽo, hung nguyệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán – Xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới, nơi nơi thực hành Lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Gia chủ chúng con là:

Tuổi:

Ngụ tại:

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa tôn thần.

Thiết nghĩ: Tôn thần hào khí sáng lòa, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện.

Mong ơn Đương cảnh Thành hoàng, đội đức Tôn thần bản xứ: Tật bệnh – Nghiệp chướng – Báo chướng – Phiền não chướng tận tiêu trừ, thân tảo ly

bệnh, bệnh tảo ly thân, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu tán. Tăng Phúc – Lộc – Thọ. Công danh tài lộc thành đạt. Buôn bán may mắn. Chăn nuôi trồng trọt, mùa màng bội thu. Cầu lái xe an toàn thượng lộ bình an. Cầu nhân duyên đắc nhân duyên. Cầu sinh Nam tử – Nữ tử như. Cầu hôn nhân, gia đình hạnh phúc. Các con các cháu hay ăn chóng lớn, học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt, ngoan ngoãn hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Cầu vạn sự cát tường bình an như ý.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Văn khấn giao thừa trong nhà (Ảnh: Internet)
Văn khấn giao thừa trong nhà (Ảnh: Internet)

Văn khấn tất niên (cúng 30 Tết)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Đất, mười phương chư

Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Ngài Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Ngài Ngụy Vương hành khiển, Tiêu Tào phán quan, đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

Con kính lạy các Ngài bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương. Con kính lạy Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.

Con kính lạy các Ngài: Ngũ phương. Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị Thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư Gia tiên: Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, tiên linh Nội – Ngoại họ:

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022.

Tín chủ chúng con là:

Ngụ tại:

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, Xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sửa: phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ, tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn thần, liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé, già trẻ bình an, thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hòa thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị Tôn thần, gia tiên Nội Ngoại chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần 3 lạy)

Văn khấn tất niên (cúng 30 Tết) (Ảnh: Internet)
Văn khấn tất niên (cúng 30 Tết) (Ảnh: Internet)

Văn khấn mùng 1 Tết (cúng thần linh)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: Hoàng thiên Hậu thổ, Chư vị Tôn thần.

Hôm nay là ngày mùng Một tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân, giải trừ gió Đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán – Xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi Lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Tín chủ con tên là:

Tuổi:

Ngụ tại:

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa tôn thần.

Thiết nghĩ: Tôn thần hào khí sáng lòa, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện.

Mong ơn Đương cảnh Thành hoàng, đội đức Tôn thần bản xứ.

Hộ trì Tín chủ, gia lộc gia ân, cứu khổ trừ tai.

Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối: Tật bệnh – Nghiệp chướng – Báo chướng – Phiền não chướng tận tiêu trừ, thân tảo ly bệnh, bệnh tảo ly thân, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu tán. Tăng Phúc – Lộc – Thọ. Công danh tài lộc thành đạt. Buôn bán may mắn. Chăn nuôi trồng trọt, mùa màng bội thu. Cầu lái xe an toàn thượng lộ bình an. Cầu nhân duyên đắc nhân duyên. Cầu sinh Nam tử – Nữ tử như. Cầu hôn nhân, gia đình hạnh phúc. Các con các cháu hay ăn chóng lớn, học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt, ngoan ngoãn hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Cầu vạn sự cát tường bình an như ý.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Phục duy Cẩn cáo!

Văn khấn mùng 1 Tết (cúng thần linh) (Ảnh: Internet)
Văn khấn mùng 1 Tết (cúng thần linh) (Ảnh: Internet)

Văn khấn mùng 1 Tết (cúng gia tiên)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy Chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con kính lạy Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh và các hương hồn Nội tộc, Ngoại tộc.

Hôm nay là ngày mùng Một tháng Giêng năm Quý Mão.

Chúng con là: Ngụ tại:

Tuổi:

Nay theo tuế luật, âm dương vận hành, tới tuần Nguyên Đán, mùng Một đầu Xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới.

Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ tiên, như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, hương hoa nước quả, thắp nén hương thơm, thành kính dâng lên trước án.

Kính mời các cụ Cao tầng Tổ khảo, Cao tầng Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng phù hộ độ trì con cháu, năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm hại, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ chúng con đồng tâm kính mời các vị vong linh, tiền chủ hậu chủ ở trong đất này cùng về hàm hưởng, phù hộ cho chúng con được Bách sự như ý, vạn sự cát tường.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn mùng 1 Tết (cúng gia tiên) (Ảnh: Internet)
Văn khấn mùng 1 Tết (cúng gia tiên) (Ảnh: Internet)

Văn khấn thần tài đầu năm mới

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…… Ngụ tại………

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn hóa vàng

Hôm nay ngày … tháng … năm Quý Mão.

Tai:

Tín chủ con tên là:

Cùng toàn gia kính bái. Nay nhân ngày lễ Tạ ân, kính cẩn sắm lễ gọi là lễ mọn lòng thành kính dâng lên:

Đông Trù tư mệnh, Táo phủ Thần quân, Bản gia Tiên sư, Bản viên Thổ công, liệt vị Tôn thần. Trước linh vị của Tổ khảo, Tổ tỷ, Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, cùng các vong linh phụ thờ tùy tòng Tiên Tổ.

Kính cẩn thưa rằng:

“Tiệc Xuân đã mãn, lễ tạ kính trình, rước tiễn tiên linh, lại về Âm giới. Buổi đầu năm mới, toàn gia mong đợi, lưu phúc lưu ân, kính cáo Tôn thần, phù trì phù hộ, Dương cơ Âm mộ, mọi chỗ tốt lành, con cháu an ninh, vận hành khang thái”

Cẩn cáo!

Ngụ tại:

Hôm nay là ngày mùng …. tháng Giêng năm Quý Mão.

Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa, nước quả, kim ngân vàng bạc, phẩm vật trà tửu, dâng lên trước án, kính cẩn thưa trình:

“Tiệc Xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn tiên linh, trở về Âm giới.” Kính xin phù hộ độ trì, cho con cháu được chữ Bình An, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, nhất tâm kính lễ cúi xin phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn hóa vàng (Ảnh: Internet)
Văn khấn hóa vàng (Ảnh: Internet)

Văn khấn cầu duyên

Văn khấn cầu duyên linh nghiệm. (Ảnh: Internet)
Văn khấn cầu duyên linh nghiệm. (Ảnh: Internet)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính lạy.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Đức Cửu trùng Thanh Vân lục cung Công chúa.

Đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Mẫu Liễu Hạnh.

Đức Đệ Nhị Bà Chúa Sơn Lâm Mẫu Thượng Ngàn.

Đức Đệ Tam Mẫu Thoải.

Con vái lạy các bậc bề trên (nếu biết tên các vị thánh ở chùa nơi mình cúng thì có thể đọc tên, sợ sai thì khấn chung là được)

Tên con là :

Năm sinh :

Cư trú tại :

Đang làm việc/ học tập tại: (Cái này quan trọng, vì có khi gặp duyên thông qua công việc cũng nên)

Nay con vẫn còn đơn côi lẻ bóng, ngửa mong ơn trên xe duyên nối chỉ. Cho con gặp được người tâm đầu ý hợp, có tâm, có đức, có tài, có chí , có chung thủy, có nhường nhịn, có yêu thương .

Ơn trên cho con duyên lành mang tới, duyên dữ mang đi, có thêm trí tuệ có thêm giác ngộ, để biết đâu là đúng biết đâu là sai, duyên nào nên giữ, duyên nào nên buông .

Ơn trên cho con duyên lành mang tới, duyên dữ mang đi, có thêm trí tuệ có thêm giác ngộ, để biết đâu là đúng biết đâu là sai, duyên nào nên giữ, duyên nào nên buông .

Mong ơn trên ban phước, xe duyên chỉ hồng, cho con gặp được người như ý. Có duyên phu thê , tiến tới tác hợp, viên mãn dài lâu. Đỡ những vất vả gian truân, đơn độc, ưu phiền trên cửa tình con nơi trần thế.

Con xin chân thành bái tạ

Cẩn cáo! (3 vái)

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Bói bài Tarot vận trình tháng 7/2023 của bạn: Sự nghiệp, tình duyên tốt hay xấu

Đã sang tháng 7 rồi, cùng bói bài tarot để xem vận trình sự nghiệp, tình duyên của bạn trong tháng tới sẽ như thế nào nhé. Quan sát và chọn ra hình ảnh mà bạn ấn tượng nhất và tìm kiếm đáp án ở cuối bài viết.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận