3 nghệ sĩ Kpop bán album chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua: BTS, TWICE và EXO liên tục xưng vương. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu chi tiết về số lượng album bán được của họ nhé!

Khi Kpop trở nên phổ biến hơn thì doanh số bán album của họ cũng tăng mạnh tùy theo mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Trong khi nghệ sĩ có doanh số bán album cao nhất trên Gaon năm 2011 đã đạt tổng doanh số trên 1 triệu bản thì đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ nắm giữ danh hiệu đó đã bán được hơn 27 triệu bản.

Dưới đây là danh sách 3 nghệ sĩ Kpop bán album chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua dựa trên tổng doanh số bán album của họ trên Gaon.

Năm 2011

3. JYJ

"In Heaven" là album bán chạy nhất của JYJ trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã đạt tổng doanh số album 600,8 nghìn bản. (Nguồn: Internet)
“In Heaven” là album bán chạy nhất của JYJ trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã đạt tổng doanh số album 600,8 nghìn bản. (Nguồn: Internet)

2. Super Junior

"Mr. Simple" là album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album 861,2 nghìn bản. (Nguồn: Internet)
“Mr. Simple” là album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album 861,2 nghìn bản. (Nguồn: Internet)

1. SNSD

"The Boys" là album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 1,22 triệu bản. (Nguồn: Internet)
“The Boys” là album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 1,22 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2012

3. TVXQ

Album bán chạy nhất của TVXQ trong năm 2012 là "Catch Me". Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 892 nghìn bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của TVXQ trong năm 2012 là “Catch Me”. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 892 nghìn bản. (Nguồn: Internet)

2. SNSD

Mặc dù SNSD không phát hành album nào mới trong năm 2012 nhưng vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 1,35 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Mặc dù SNSD không phát hành album nào mới trong năm 2012 nhưng vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 1,35 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. Super Junior

Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2012 là "Sexy, Free & Single", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 1,45 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2012 là “Sexy, Free & Single”, và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,45 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2013

3. Super Junior

Mặc dù Super Junior không phát hành album nào mới trong năm 2013, nhưng vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 1,53 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Mặc dù Super Junior không phát hành album nào mới trong năm 2013, nhưng vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 1,53 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. SNSD

Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2013 là "I Got a Boy", và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,71 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2013 là “I Got a Boy”, và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,71 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2013 là "XOXO", và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,8 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2013 là “XOXO”, và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,8 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2014

3. SNSD

Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2014 là "Mr.Mr." và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 1,92 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2014 là “Mr.Mr.” và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 1,92 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. Super Junior

Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2014 là "Mamacita", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 1,96 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2014 là “Mamacita”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 1,96 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Album bán chạy nhất năm 2014 của EXO là "Overdose", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,9 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất năm 2014 của EXO là “Overdose”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,9 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2015

3. SNSD

Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2015 là "Lion Heart", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,16 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2015 là “Lion Heart”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,16 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. Super Junior

Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2015 là "Devil", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,24 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2015 là “Devil”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,24 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2015 là "Exodus", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 4,72 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2015 là “Exodus”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 4,72 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2016

3. Super Junior

Mặc dù Super Junior không phát hành album mới vào năm 2016, nhưng cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số 2,25 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Mặc dù Super Junior không phát hành album mới vào năm 2016, nhưng cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số 2,25 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2016 là "The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 2,31 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2016 là “The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 2,31 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Danh sách 3 nghệ sĩ Kpop có album bán chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua album BTS doanh số album EXO hàn quốc Idol JYJ KPOP năm 2020 nghệ sĩ nhóm nhạc Seventeen SNSD Super Junior TVXQ Twice Wanna One
Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2016 là “Ex’Act”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 6,69 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2017

3. Super Junior

Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2017 là "Play", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,55 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2017 là “Play”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,55 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2017 là "Love Yourself: Her", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 5,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2017 là “Love Yourself: Her”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 5,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2017 là "The War", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 8,63 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2017 là “The War”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 8,63 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2018

3. Wanna One

Album bán chạy nhất của Wanna One trong năm 2018 là "0 + 1 = 1" (I Promise You) và vào cuối năm đó, họ đã đạt tổng doanh số album 3,54 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của Wanna One trong năm 2018 là “0 + 1 = 1” (I Promise You) và vào cuối năm đó, họ đã đạt tổng doanh số album 3,54 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2018 là "Love Yourself: Answer", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 10,19 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2018 là “Love Yourself: Answer”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 10,19 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Danh sách 3 nghệ sĩ Kpop có album bán chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua album BTS doanh số album EXO hàn quốc Idol JYJ KPOP năm 2020 nghệ sĩ nhóm nhạc Seventeen SNSD Super Junior TVXQ Twice Wanna One
Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2018 là “Don’t Mess Up My Tempo”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 10,74 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2019

3. TWICE

Album bán chạy nhất của TWICE trong năm 2019 là "Feel Special", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 4,46 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của TWICE trong năm 2019 là “Feel Special”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 4,46 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. EXO

Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2019 là "Obsession" và vào cuối năm đó, họ đã đạt tổng doanh số album 11,62 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2019 là “Obsession” và vào cuối năm đó, họ đã đạt tổng doanh số album 11,62 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. BTS

Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2019 là "Map of the Soul: Persona", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 16,40 triệu. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2019 là “Map of the Soul: Persona”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 16,40 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2020

3. SEVENTEEN

Album bán chạy nhất của SEVENTEEN vào năm 2020 là "Heng: garae", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 6,43 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của SEVENTEEN vào năm 2020 là “Heng: garae”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 6,43 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. EXO

Mặc dù EXO không phát hành album nào vào năm 2020, nhưng cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 11,71 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Mặc dù EXO không phát hành album nào vào năm 2020, nhưng cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 11,71 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. BTS

Album bán chạy nhất của BTS vào năm 2020 là "Map of the Soul: 7" và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 25,74 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album bán chạy nhất của BTS vào năm 2020 là “Map of the Soul: 7” và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 25,74 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2021 (Cho đến nay)

3. SEVENTEEN

Tính đến tháng 3/2021, SEVENTEEN đã đạt tổng doanh số "tẩu tán" 6,53 triệu album. (Nguồn: Internet)
Tính đến tháng 3/2021, SEVENTEEN đã đạt tổng doanh số “tẩu tán” 6,53 triệu album. (Nguồn: Internet)

2. EXO

Tính đến tháng 3/2021, EXO đã đạt tổng doanh số "tẩu tán" 11,73 triệu album. (Nguồn: Internet)
Tính đến tháng 3/2021, EXO đã đạt tổng doanh số “tẩu tán” 11,73 triệu album. (Nguồn: Internet)

1. BTS

Tính đến tháng 3/2021, BTS đã đạt được tổng doanh số "tẩu tán" 27,29 triệu album. (Nguồn: Internet)
Tính đến tháng 3/2021, BTS đã đạt được tổng doanh số “tẩu tán” 27,29 triệu album. (Nguồn: Internet)

Mời bạn xem thêm tin tức liên quan tại đây:

Hãy đón xem BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

Hồ sơ TEMPEST - Nhóm nhạc TEMPEST - Thông tin thành viên TEMPEST - TEMPEST Profile

TEMPEST (템페스트) là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc thuộc Yuehua Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên, các thành viên của TEMPEST là Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, LEW, Hwarang, Eunchan và Taerae. Nhóm ra mắt với "Bad News" vào ngày 2 tháng Ba năm 2022. Mời các bạn tìm hiểu về nhóm nhạc TEMPEST với bài viết dưới đây!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận