Năm 2021 cũng đã dần khép lại, và chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi thôi đã có rất nhiều màn comeback và ra mắt của KPOP! Từ những nghệ sĩ nổi tiếng đến những tân binh mới từ các công ty nhỏ hơn, nhiều nhóm nhạc nữ và nhóm nhạc nam đã làm rất tốt trong năm nay và xứng đáng được công nhận. Dưới đây là 25 MV của girlgroup và boygroup KPOP nhiều views nhất tính đến hiện tại.

Nội dung chính

Top 25 MV nhiều views trong năm 2021 tính đến hiện nay của girlgroup KPOP

25. “Talk & Talk” – fromis_9

Được phát hành vào ngày 1 tháng 9, MV này hiện có 20,83 triệu lượt xem, cũng như 455 ngàn lượt thích.

24. “Wrap Me In Plastic” – MOMOLAND & CHROMANCE

Được phát hành vào ngày 5 tháng 2, MV này hiện có 21,25 triệu lượt xem, cũng như 862 ngàn lượt thích.

23. “Ponzona” – PURPLE KISS

Phát hành vào ngày 15 tháng 3, MV này hiện có 21,43 triệu lượt xem, cũng như 308 ngàn lượt thích.

22. “After We Ride” – Brave Girls

Phát hành vào ngày 23 tháng 8, MV này hiện có 22,37 triệu lượt xem, cũng như 206 ngàn lượt thích.

21. “Holiday Party” – Weeekly

Phát hành vào ngày 4 tháng 8, MV này hiện có 24,08 triệu lượt xem, cũng như 274 ngàn lượt thích.

20. “BEcause” – Dreamcatcher

Được phát hành vào ngày 30 tháng 7, MV này hiện có 28,49 triệu lượt xem, cũng như 509 ngàn lượt thích.

19. “Chi Mat Ba Ram” – Brave Girls

Phát hành vào ngày 17 tháng 6, MV này hiện có 36,10 triệu lượt xem, cũng như 537 ngàn lượt thích.

18. “Stereotype” – STAYC

Phát hành vào ngày 6 tháng 9, MV này hiện có 39,68 triệu lượt xem, cũng như 654 ngàn lượt thích.

17. “Kura Kura” – TWICE

Được phát hành vào ngày 20 tháng 4, “Kura Kura” của TWICE hiện có 41,07 triệu lượt xem, cũng như 130 triệu lượt thích!

16. “ASAP” – STAYC

Phát hành vào ngày 8 tháng 4, MV này hiện có 41,18 triệu lượt xem, cũng như 669 ngàn lượt thích.

15. “Dun Dun Dance” – OH MY GIRL

Phát hành vào ngày 10 tháng 5, MV này hiện có 41,80 triệu lượt xem, cũng như 664 ngàn lượt thích.

14. “Odd Eye” – Dreamcatcher

Được phát hành vào ngày 26 tháng 1, MV này hiện có 42,98 triệu lượt xem, cũng như 668 ngàn lượt thích.

13. “Forever” – aespa

Được phát hành vào ngày 5 tháng 2, MV này hiện có 45,45 triệu lượt xem, cũng như 1,31 triệu lượt thích!

12. “PTT (Paint The Town)” – LOONA

Phát hành vào ngày 28 tháng 6, MV này hiện có 46,02 triệu lượt xem, cũng như 705 ngàn lượt thích.

11. “Perfect World” – TWICE

Được phát hành vào ngày 29 tháng 6, MV này hiện có 46,54 triệu lượt xem, cũng như 1,5 triệu lượt thích!

10. “First” – EVERGLOW

Phát hành vào ngày 25 tháng 5, “First” của EVERGLOW hiện có 7480 triệu lượt xem, cũng như 1,19 triệu lượt thích!

9. “Queendom” – Red Velvet

Phát hành vào ngày 16 tháng 8, MV này hiện có 79.98 triệu lượt xem, cũng như 2,48 triệu lượt thích!

8. “HWAA” – (G)I-DLE

Được phát hành vào ngày 11 tháng 1, MV này hiện có 86.73 triệu lượt xem, cũng như 1,48 triệu lượt thích!

7. “Loco” – ITZY

Phát hành vào ngày 24 tháng 9, MV này hiện có 89,19 triệu lượt xem, cũng như 2,54 triệu lượt thích!

6. “The Feels” – TWICE

Phát hành vào ngày 1 tháng 10, MV này hiện có 101,8 triệu lượt xem, cũng như 3,63 triệu lượt thích!

5. “After School” – Weeekly

Được phát hành vào ngày 17 tháng 3, “After School” của Weeekly hiện có cho mình 107,5 triệu lượt xem, cũng như 2,15 triệu lượt thích!

4. “Savage” – aespa

Phát hành vào ngày 5 tháng 10, MV này hiện có 10,90 triệu lượt xem, cũng như 2,37 triệu lượt like!

3. “Next Level” – aespa

Phát hành vào ngày 17 tháng 5, MV này hiện có 172,0 triệu lượt xem, cũng như 2,98 triệu lượt thích!

2. “Mafia in the Morning” – ITZY

Phát hành vào ngày 30 tháng 4, “Mafia in the Morning” sở hữu 175,1 triệu lượt xem và 3,75 triệu lượt thích!

Mafia in the morning của ITZY ra mắt chưa được bao lâu xong cũng nhận được số view ấn tượng 175,1 triệu (Ảnh: Internet)
Mafia in the morning của ITZY ra mắt chưa được bao lâu xong cũng nhận được số view ấn tượng 175,1 triệu (Ảnh: Internet)

1. “Alcohol-Free” – TWICE

Phát hành vào ngày 9 tháng 6, MV này hiện có 187,2 triệu lượt xem, cũng như 3,90 triệu lượt thích!

Alcohol-Free của TWICE sở hữu lượt view cao nhất ở girlgroup trong năm 2021 với con số 187,2 triệu (Ảnh: Internet)
Alcohol-Free của TWICE sở hữu lượt view cao nhất ở girlgroup trong năm 2021 với con số 187,2 triệu (Ảnh: Internet)

Top 25 MV nhiều views trong năm 2021 tính đến hiện nay của boygroup KPOP

25. “Ra Pam Pam” – Golden Child

Phát hành vào ngày 2 tháng 8, “Ra Pam Pam” hiện có 32,02 triệu lượt xem, cũng như 119 ngàn lượt thích.

24. “Lock Down” – EPEX

Phát hành vào ngày 8 tháng 6, MV này hiện có 32,33 triệu lượt xem, cũng như 276 ngàn lượt thích.

23. “One” – ASTRO

Phát hành vào ngày 5 tháng 4, MV này hiện có 33.38 triệu lượt xem, cũng như 893 ngàn lượt thích.

22. “Thrill Ride” – THE BOYZ

Phát hành vào ngày 9 tháng 8, “Thrill Ride” của The Boyz hiện có 34,16 triệu lượt xem!

21. “My Treasure” – TREASURE

Được phát hành vào ngày 11 tháng 1, “My Treasure” đã sở hữu 36,38 triệu lượt xem, cũng như 1,39 triệu lượt thích!

20. “LO$ER=LO♡ER” – TXT

Phát hành vào ngày 17 tháng 8, MV này hiện có 36,68 triệu lượt xem, cũng như 2,80 triệu lượt thích!

19. “Gimme Gimme” – NCT 127

Được phát hành vào ngày 15 tháng 2, MV này hiện có 36,82 triệu lượt xem, cũng như 1,85 triệu lượt thích!

18. “Rock With You” – SEVENTEEN

Phát hành vào ngày 22 tháng 10, MV này hiện có 37,46 triệu lượt xem, cũng như 1,19 triệu lượt thích!

17. “Gambler” – MONSTA X

Phát hành vào ngày 1 tháng 6, MV này hiện có 38,07 triệu lượt xem, cũng như 645 ngàn lượt thích.

16. “Fireworks (I’m The One)” – ATEEZ

Phát hành vào ngày 1 tháng 3, MV này hiện có 43.07 triệu lượt xem, cũng như 1,3 triệu lượt thích!

15. “Ready To Love” – SEVENTEEN

Được phát hành vào ngày 18 tháng 6, MV này hiện có 44.46 triệu lượt xem, cũng như 1,1 triệu lượt thích!

14. “0x1=LOVESONG (I Know I Love You)” – TXT

Phát hành vào ngày 31 tháng 5, MV này của TXT đã có cho mình 50,59 triệu lượt xem, cũng như 2,99 triệu lượt thích!

13. “Fever” – ENHYPEN

Được phát hành vào ngày 19 tháng 5, MV này hiện có 52,27 triệu lượt xem, cũng như 2,82 triệu lượt thích!

12. “My Universe” – BTS & Coldplay

Được phát hành vào ngày 24 tháng 9, MV này hiện có 52,46 triệu lượt xem, cũng như 5,04 triệu lượt thích!

11. “Drunk-Dazed” – ENHYPEN

Được phát hành vào ngày 26 tháng 4, MV này hiện có 54,57 triệu lượt xem, cũng như 2,86 triệu lượt thích!

10. “Dream ON” – BTS

Được phát hành vào ngày 15 tháng 1, MV này hiện có 55.70 triệu lượt xem, cũng như 3,82 triệu lượt thích!

9. “Don’t Call Me” – SHINee

Được phát hành vào ngày 22 tháng 2, MV này hiện có 571,12 triệu lượt xem, cũng như 1,74 triệu lượt thích!

8. “Sticker” – NCT 127

Phát hành vào ngày 17 tháng 9, MV này hiện có 63,67 triệu lượt xem, cũng như 1,96 triệu lượt thích!

7. “Hello Future” – NCT DREAM

Phát hành vào ngày 28 tháng 6, MV này hiện có 71,01 triệu lượt xem, cũng như 2,01 triệu lượt thích!

6. “Don’t Fight The Feeling” – EXO

Phát hành vào ngày 7 tháng 6, MV này hiện có 90,69 triệu lượt xem, cũng như 4,49 triệu lượt thích!

5. “Thunderous” – Stray Kids

Được phát hành vào ngày 23 tháng 8, MV này hiện có 111,2 triệu lượt xem, cũng như 3,47 triệu lượt thích!

4. “Hot Sauce” – NCT DREAM

Được phát hành vào ngày 10 tháng 5, Hot Sauce của NCT DREAM hiện có 139,7 triệu lượt xem, cũng như 3,52 triệu lượt thích!

3. “Film Out” – BTS

Phát hành vào ngày 1 tháng 4, MV này hiện có 173.0 triệu lượt xem, cũng như 8,93 triệu lượt thích!

2. “Permission To Dance” – BTS

Phát hành vào ngày 9 tháng 7, MV này hiện có 360,4 triệu lượt xem, cũng như 15,1 triệu lượt thích!

1. “Butter” – BTS

Được phát hành vào ngày 21 tháng 5, MV này hiện có 601,5 triệu lượt xem, cũng như 20,2 triệu lượt thích!

BTS nắm giữa vị trí top 3 MV của boygroup nhiều views nhất năm 2021 (Ảnh: Internet)
BTS nắm giữa vị trí top 3 MV của boygroup nhiều views nhất năm 2021 (Ảnh: Internet)

Đọc các bài viết khác:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

Jang Won Young IVE bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích vì chiếc kẹp tóc

Jang Won Young IVE đang bị truyền thông và netizen Trung Quốc chỉ trích vì tuyên bố rằn chiếc kẹp tóc hình phượng hoàng mà cô đeo khi tham dự sự kiện tại Paris là của văn hóa Hàn Quốc.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận