Bước sang tuổi 18 là một cột mốc ý nghĩa đối với hầu hết mọi người! Ở nhiều nơi, đây được coi là năm mà bạn trở thành người trưởng thành về mặt pháp lý. Có rất nhiều idol K-pop sinh năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm 2022. Hãy cùng BlogAnChoi điểm qua nhé!

Những idol nữ đón tuổi 18 vào năm 2022

1. Rei (IVE)

Rei, rapper kiêm giọng ca của IVE, được sinh ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)
Rei – rapper kiêm vocal của IVE, được sinh ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

2. Hikaru (Kep1er)

Hikaru, người đã xếp hạng 7 trên Girls Planet 999, được sinh ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Hikaru – người đã xếp hạng 7 trên Girls Planet 999, sinh vào ngày 12 tháng 3 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

3. Jae Hee (Weeekly)

Jaehee, sub vocal và sub rapper của Weekly, được sinh ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)
Jaehee – sub vocal và sub rapper của Weekly, được sinh ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

4. Juhyeon (LIGHTSUM)

Juhyeon, leader, main dancer và là lead vocal của nhóm, sinh ngày 8 tháng 4 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Juhyeon – leader, main dancer và là lead vocal của nhóm, sinh ngày 8 tháng 4 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

5. Lucy (woo!ah!)

Lucy, main rapper và lead dancer của woo!ah! sinh ngày 9 tháng 4 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)
Lucy – main rapper và lead dancer của woo!ah! sinh ngày 9 tháng 4 năm 2004 sẽ bước sang tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

6. Yoon (STAYC)

Yoon, lead vocal của STAYC, được sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)
Yoon – lead vocal của STAYC, được sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

7. Hyunbin (TRI.Be)

Hyunbin, center, main rapper, main dancer, lead vocal của TRI.Be, sinh ngày 26 tháng 5 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)
Hyunbin – center, main rapper, main dancer, lead vocal của TRI.Be, sinh ngày 26 tháng 5 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

8. Yujeong (LIGHTSUM)

29 idol KPOP đón tuổi 18 vào năm 2022 Amin Baek Seung bit Cherry Bullet Doha Dohyon Harry June Haruto Hikaru Huening Bahiyyih Hyunbin idol KPOP idol nam idol nữ J Jae Hee Jeongwoo Jihun Jinwoo Juhyeon Jungwon Kio KPOP Liz Lucy mây MINSEO Rei win Wonyoung Yoon Youngeun Yubin Yujeong
Yujeong – sub vocal của LIGHTSUM, được sinh vào ngày 14 tháng 6 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

9. Jihan (Weeekly)

Jihan, lead vocal và là visual của Weekly, sinh ngày 12 tháng 7 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)
Jihan – lead vocal và là visual của Weekly, sinh ngày 12 tháng 7 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

10. Bahiyyih (Kep1er)

Bahiyyih, người đã xếp hạng 2 trên Girls Planet 999, có sanh thần vào 27 tháng 7 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)
Bahiyyih – người đã xếp hạng 2 trên Girls Planet 999, có sanh thần vào 27 tháng 7 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

11. Minseo (woo!ah!)

Minseo, main vocal, lead dancer và maknae của Woo!ah! sinh ngày 12 tháng 8 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)
Minseo – main vocal, lead dancer và maknae của Woo!ah! sinh ngày 12 tháng 8 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm sau (Ảnh: Internet)

12. Wonyoung (IVE)

Wonyoung, vocal của IVE, sinh ngày 31 tháng 8 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Wonyoung – vocal của IVE, sinh ngày 31 tháng 8 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

13. May (Cherry Bullet)

May, lead dancer, vocal, visual và maknae của Cherry Bullet, sinh vào ngày 16 tháng 11 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
May – lead dancer, vocal, visual và maknae của Cherry Bullet, sinh vào ngày 16 tháng 11 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

14. Liz (IVE)

Liz, giọng ca của IVE, được sinh ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Liz – giọng ca của IVE, được sinh ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

15. J (STAYC)

J, vocal, rapper và maknae của STAYC, sinh ngày 9 tháng 12 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
J – vocal, rapper và maknae của STAYC, sinh ngày 9 tháng 12 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

16. Youngeun (Kep1er)

Youngeun, người đã xếp hạng 5 trên Girls Planet 999, sinh vào ngày 27 tháng 12 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Youngeun – người đã xếp hạng 5 trên Girls Planet 999, sinh vào ngày 27 tháng 12 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

Những idol nam đón tuổi 18 vào năm 2022

1. Harry-June (DKB)

Harry-June - dancer, vocal kiêm maknae của DKB, được sinh ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2004. Và vào tháng 1 năm sau, anh chàng sẽ chính thức bước sang tuổi 18 (Ảnh: Internet)
Harry-June – dancer, vocal kiêm maknae của DKB, được sinh ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2004. Và vào tháng 1 năm sau, anh chàng sẽ chính thức bước sang tuổi 18 (Ảnh: Internet)

2. Jungwon (ENHYPEN)

Jungwon - leader của Enhypen sinh ngày 9 tháng 2 năm 2004. Cũng giống như Harry-June khi chỉ ít thời gian nữa thôi nam thần tượng sẽ bước qua tuổi 18 (Ảnh: Internet)
Jungwon – leader của Enhypen sinh ngày 9 tháng 2 năm 2004. Cũng giống như Harry-June khi chỉ ít thời gian nữa thôi nam thần tượng sẽ bước qua tuổi 18 (Ảnh: Internet)

3. Doha (BAE173)

29 idol KPOP đón tuổi 18 vào năm 2022 Amin Baek Seung bit Cherry Bullet Doha Dohyon Harry June Haruto Hikaru Huening Bahiyyih Hyunbin idol KPOP idol nam idol nữ J Jae Hee Jeongwoo Jihun Jinwoo Juhyeon Jungwon Kio KPOP Liz Lucy mây MINSEO Rei win Wonyoung Yoon Youngeun Yubin Yujeong
Doha – lead rapper và là vocal của BAE173 cũng là một trong những idol sẽ bước sang tuổi 18 vào năm 2022. Được biết anh sinh ngày 7 tháng 3 năm 2004 (Ảnh: Internet)

4. Haruto (TREASURE)

Haruto - rapper chính và là visual của TREASURE sinh ngày 5 tháng 4 năm 2004 cũng sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Haruto – rapper chính và là visual của TREASURE sinh ngày 5 tháng 4 năm 2004 cũng sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

5. A-min (EPEX)

A-min, vocal kiêm main dancer của EPEX, được sinh ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
A-min – vocal kiêm main dancer của EPEX, được sinh ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

6. Yubin (MIRAE)

Yubin, sub vocal, sub rapper, visual và maknae của MIRAE, được sinh ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Yubin – sub vocal, sub rapper, visual và maknae của MIRAE, được sinh ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

7. Bit (BAE173)

Bit - vocal của BAE173, sinh ngày 21 tháng 7 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Bit – vocal của BAE173, sinh ngày 21 tháng 7 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

8. Jinwoo (GHOST9)

Jinwoo, lead dancer, sub vocal và maknae của GHOST9, sinh ngày 13 tháng 9 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Jinwoo – lead dancer, sub vocal và maknae của GHOST9, sinh ngày 13 tháng 9 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

9. Jeongwoo (TREASURE)

Jeongwoo, giọng ca chính của TREASURE, sinh ngày 28 tháng 9 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)
Jeongwoo – giọng ca chính của TREASURE, sinh ngày 28 tháng 9 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

10. Baek Seung (EPEX)

Baek Seung, rapper của EPEX là một Thiên Bình sinh ngày 5 tháng 10 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm sau (Ảnh: Internet)
Baek Seung – rapper của EPEX là một Thiên Bình sinh ngày 5 tháng 10 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm sau (Ảnh: Internet)

11. Dohyon (BAE173)

Dohyon - rapper kiêm maknae của BAE173, sinh ngày 10 tháng 11 năm 2004 (Ảnh: Internet)
Dohyon – rapper kiêm maknae của BAE173, sinh ngày 10 tháng 11 năm 2004 sẽ đón tuổi 18 vào năm 2022 (Ảnh: Internet)

12. Kio (T1419)

Kio, rapper, vocal và maknae của T1419, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm sau (Ảnh: Internet)
Kio – rapper, vocal và maknae của T1419, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm sau (Ảnh: Internet)

13. Win (MCND)

Win, sub vocal, center và maknae của MCND, được sinh vào ngày 19 tháng 12 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm sau (Ảnh: Internet)
Win – sub vocal, center và maknae của MCND, được sinh vào ngày 19 tháng 12 năm 2004 sẽ tròn 18 tuổi vào năm sau (Ảnh: Internet)

Đọc thêm bài viết khác:

Đừng quên ghé thăm BlogAnChoi hằng ngày để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

Hồ sơ Đặng Siêu Nguyên: Từ nam thần thanh xuân thành tổng tài bá đạo trong phim Gặp Em Giữa Biển Người

Đặng Siêu Nguyên - chàng nam thần thanh xuân từng gây sốt năm 2020 với vẻ ngoài cực phẩm và diễn xuất tốt. Lần trở lại màn ảnh nhỏ, Đặng Siêu Nguyên tiếp tục gieo thương nhớ trong lòng khán giả nhưng lần này anh chàng sẽ thử sức với vai diễn tổng tài trong bộ phim ngôn tình ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận