Hoàng hôn là nghệ sĩ tự nhiên giỏi nhất và không cần cố gắng. Những hình ảnh hoàng hôn luôn mang đến những cảm xúc hoài niệm và truyền cảm hứng cho bạn theo nhiều cách. Vậy tại sao không mang tất cả những vẻ đẹp hoàng hôn đó vào hình nền iphone, điện thoại của bạn?

Ảnh hoàng hôn đẹp

“Hoàng hôn là món quà cuối ngày của mặt trời dành cho những kẻ biết kiên nhẫn”. Hãy cùng BlogAnChoi ngắm lại những bức ảnh hoàng hôn ghi lại khoảnh khắc mặt trời buông đẹp nhất nhé!

Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)

Ảnh hoàng hôn buồn

Bình minh và hoàng hôn đều rất đẹp nhưng hầu như mọi người đều thích bình minh bởi nó đại diện cho sự khởi đầu đầy tốt đẹp. Vậy có bao giờ thay vì chọn khởi đầu bạn nên chọn một kết thúc tốt đẹp không. Kết thúc ở đây không có nghĩa là chấm hết, kết thúc ở đây có nghĩa là sẽ mở ra một khởi đầu mới đầy tốt đẹp hơn.

Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K đẹp buồn. (Ảnh: Internet)

Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính

Hoàng hôn là nghệ sĩ tự nhiên giỏi nhất và không cần cố gắng. Những hình ảnh hoàng hôn luôn mang đến những cảm xúc hoài niệm và truyền cảm hứng cho bạn theo nhiều cách. Vậy tại sao không mang tất cả những vẻ đẹp hoàng hôn đó vào hình nền iphone, điện thoại của bạn?

Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)
Ảnh hoàng hôn chill cho máy tính (Ảnh: Internet)

Ảnh bầu trời hoàng hôn trên biển

Hoàng hôn trên biển luôn mang đến cho mọi người sức hấp dẫn kỳ lạ. Sự kết hợp giữa thời khắc mặt trời lặn chuyển giao giữa ban ngày và buổi tối với vẻ đẹp thiên nhiên của biển cả tạo nên bức ảnh tuyệt đẹp. Hãy cùng BlogAnChoi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó qua những bức ảnh hoàng hôn trên biển nhé.

Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)
Tổng hợp hình ảnh hoàng hôn 4K cho iPhone, iPad cực nghệ, cực lãng mạn (Ảnh: Internet)

Những stt hoàng hôn hay, buồn tâm trạng

 1. Bỏ lỡ hoàng hôn, anh có thể gặp lại vào ngày mai. Bỏ lỡ em, anh không thể gặp lại lần hai
 2. Thành phố này không vì hoàng hôn mà trở nên rực rỡ. Nhưng em nhất định vì anh mà trở nên dịu dàng…
 3. Hoàng hôn rất đẹp nhưng lại buồn. Tình mình rất đẹp lại phải buông…
 4. Tôi thích hoàng hôn… Bởi vì nó cũng là sự kết thúc, nhưng lại rất đẹp…
 5. Hoàng hôn đã tắt rồi, đèn sẽ bật sáng thôi. Ý chính là, nếu người này không yêu bạn, sẽ có người khác yêu bạn nhiều hơn.
 6. Hoàng hôn lang thang cố níu chút hơi tàn. Lòng ngập ngừng một lời nói dở dang”
 7. Hoàng hôn đẹp nhất về chiều. Còn em đẹp nhất khi yêu chính mình
 8. Nép vào anh lúc hoàng hôn nắng chiều. Em gọi tên cảm giác đó là yêu
 9. Gặp em một buổi chiều chiều. Thấy lòng thiếu thiếu thế là yêu…
 10. Hoàng hôn là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc rất đẹp
 11. Vậy là mình hết yêu. Đơn giản như cách hoàng hôn tắt nắng buổi chiều
 12. Có những buổi chiều lạc lõng. Đôi vai gầy chẳng cõng nổi hoàng hôn
 13. Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa.
 14. Nếu bỏ lỡ hoàng hôn còn có thể ngắm lại vào ngày mai. Còn nếu bỏ lỡ một người liệu có tìm lại được lần hai ?
 15. Em muốn sống cùng anh, trong một thị trấn nhỏ, cùng nhau ngắm hoàng hôn và tiếng chuông bất tận.
 16. Cậu cũng giống như hoàng hôn vậy, đẹp rực rỡ và khiến tôi nhung nhớ. Chỉ có điều hoàng hôn quay lại vào ngày mai, còn cậu thì không…
 17. Nếu một ngày nỗi nhớ vỡ đôi, ai sẽ nhặt về cho em những mảnh trời xưa cũ?
 18. Chỉ tiếc là em đến trễ thôi anh ơi. Đến cả hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn chân trời. Em chỉ tiếc sau bao cơn mơ em từng tới. Thì anh, vẫn chẳng cho em câu trả lời.
 19. Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau. Giờ này đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
 20. Phụ nữ như Hoàng hôn vậy, phải chiều mới có được. Còn đàn ông là Bình minh, đợi qua đêm rồi sẽ có được.
 21. Cùng anh ngắm hoàng hôn, em dịu dàng và đẹp hơn cả hoàng hôn.
 22. Nhân sinh vội vàng, đừng bỏ lỡ hoàng hôn trước mặt.
 23. Nhìn bóng hồng bên sườn núi khi hoàng hôn buông xuống, giống như khi anh nhìn thấy em.
 24. Bình minh nhìn trời, hoàng hôn nhìn mây, đi đường nhớ em, ngồi cũng nhớ em.
 25. Trên mây có một cửa hàng tiện lợi bán những mảnh hoàng hôn dịu dàng.
 26. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, anh rất muốn chụp một bức ảnh gửi cho em.
 27. Tôi sẽ mãi yêu những cơn gió nhẹ buổi chiều tà và những buổi hoàng hôn, bình minh.
 28. Mùa thu mang đến hoàng hôn dịu dàng và vương vấn, anh mong mùa thu này sẽ được ngắm hoàng hôn bên em.
 29. Em là quả cam dưới ánh mặt trời lặn và là ngôi sao sáng trên bầu trời.
 30. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, thế giới là biển người, tụ họp rồi li tan.
 31. Đẹp nhất đầu ngày là bình minh, rực rỡ cuối ngày không gì hơn cảnh hoàng hôn.
 32. Nhân lúc trời không để ý, cướp lấy chút ánh hoàng hôn gửi cho em.
 33. Bầu trời hoàng hôn rực rỡ là nơi các ngôi sao sẽ kết hôn đêm nay.
 34. Ta đến nhân gian bán hoàng hôn, chỉ vì thu thập sự dịu dàng ôn nhu đi gặp người.
 35. Anh là kẻ lang thang trong dải ngân hà, còn tôi là thi sĩ bị hoàng hôn bắt nhốt.
 36. Bóng lưng của em không thể tách rời hoàng hôn đêm ấy, nên anh quyết định yêu mỗi chiều tà.
 37. Nguyện tình yêu như hoàng hôn, càng lúc càng đậm.
 38. Mỗi hoàng hôn là sự dịu dàng cuối cùng mà mặt trời dành cho bầu trời.
 39. Nếu bỏ lỡ ánh tà dương khi mặt trời lặn, bạn vẫn có thể hướng tới bầu trời đầy sao.
 40. Người cùng bạn ngắm hoàng hôn còn dịu dàng hơn chính hoàng hôn.
 41. Thế giới không ngừng thay đổi, dòng người không ngừng trôi, anh chỉ muốn có em bên cạnh mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
 42. Giống như mặt trời mọc và mặt trăng lặn lặp đi lặp lại, mỗi ngày tôi lại yêu em.
 43. Bầu trời uống rượu từ mái nhà, ửng hồng đôi má, hóa thành ánh hoàng hôn, lấp ló muôn vẻ kiều diễm của thế gian.
 44. Hoàng hôn đặc biệt dịu dàng, nhân gian tràn ngập lãng mạn, năm này qua năm khác đều phải ở bên người xứng đáng.

Tải bộ ảnh hoàng hôn 4k

Không chỉ có bình minh là đẹp mà hoàng hôn cũng đẹp không kém phần. Hoàng hôn là khoảnh khắc khiến cho mọi người phải chìm đắm tâm hồn mình mỗi khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Nếu bạn đang căng thẳng, mệt mỏi hay stress thì bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn của bầu trời khi hoàng hôn buông xuống. Nếu bạn đang tìm những bức ảnh hoàng hôn đẹp cho buổi chiều tâm trạng thì hãy tải bộ ảnh hoàng hôn 4K cực đẹp dưới đây về để đặt hình nền điện thoại hoặc máy tính nhé.

Link tải bộ ảnh hoàng hôn 4k đẹp nhất

Xem thêm

Tổng hợp hình nền Doraemon siêu đáng yêu, các fan của chú mèo máy lưu ngay nào!

Chú mèo máy Doraemon từ lâu đã không còn xa lạ với chúng ta, từ người lớn đến trẻ nhỏ chắc hẳn ai cũng sẽ thích thú trước vẻ ngoài ngộ nghĩnh của nhân vật này. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy cùng BlogAnChoi lưu ngay những hình nền Doraemon đáng yêu này về máy nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận