window.xtrlddtcss = window.xtrlddtcss || []; window.xtrlddtcss.push("eyJkZWxheSI6MSwibG9hZGVyX2lkIjoiMzQxNzg0ODkiLCJpZCI6IjM4ZjM2MDk5IiwidHlwZSI6ImNzcyIsIl9yIjoyNzA0ODU5ODgsInVybCI6InMyLmJsb2dhbmNob2kuY29tXC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC9jb250YWN0LWZvcm0tN1wvaW5jbHVkZXNcL2Nzc1wvc3R5bGVzLmNzcz92ZXI9NS4wLjIiLCJtZWRpYSI6ImFsbCJ9");
Xem thêm

Châu Phi cũng có một nơi tuyết rơi suốt mùa Đông

Châu Phi vốn nổi tiếng với khí hậu khô cằn, những cây bụi gai góc và những hoang mạc nắng nóng cháy da. Thế nhưng tại châu lục khô cằn này vào mùa đông lại có một châu Âu thu nhỏ với tuyết rơi phủ trắng xóa, đó là thị trấn Ifrane. Ifrane là một thị trấn nổi tiếng ...