Chỉ trong vòng 2 năm gần đây, doanh số bán album của SEVENTEEN đã tăng gần gấp đôi!

Hiện tại, SEVENTEEN là nhóm nhạc KPOP bán chạy thứ 4 KPOP trong mọi thời đại, chỉ sau BTS , EXO và Seo Taiji and Boys. Đặc biệt, trong vòng vài năm trở lại đây, doanh số bán album của họ đã tăng đáng kể, đặc biệt là các album An Ode, Heng: garae, ;[Semicolon] , và Your Choice. Dưới đây là doanh số bán album qua từng era của SEVENTEEN. Hãy cùng BlogAnChoi nhìn qua nhé?

2015

(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)

1.Bán chạy nhất: Boys Be

 • Tổng doanh thu: 122.8k sales

2. Bán chạy thứ 2: 17 Carat

 • Tổng doanh thu: 52.7k sales

Tổng doanh thu của các album trong năm 2015: 175.5k sales

2016Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi ra mắt bán album đứng đầu doanh số album của SEVENTEEN theo thời gian KPOP ra mắt Seventeen

 1. Bán chạy nhất: GOING SEVENTEEN.
 • Tổng doanh thu: 223.0k sales.
 • Doanh thu từ năm 2015: không có.

2. Bán chạy thứ 2: LOVE&LETTER.

 • Tổng doanh thu: 191.1k sales.
 • Doanh thu từ năm 2015: không có.

3. Bán chạy thứ 3: Boys Be.

 • Tổng doanh thu: 152.1k sales.
 • Doanh thu từ năm 2015: 29.3k sales.

4. Bán chạy thứ 4: Love & Letter (Repackage).

 • Tổng doanh thu: 98.4k sales.
 • Doanh thu từ năm 2015: không có.

5. Bán chạy thứ 5: 17 Carat.

 • Tổng doanh thu: 72.3k sales.
 • Doanh thu từ năm 2015: 19.6k sales.

Tổng doanh thu của các album trong năm 2016: 737.0k sales (561.5k của năm 2015).

2017Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi ra mắt bán album đứng đầu doanh số album của SEVENTEEN theo thời gian KPOP ra mắt Seventeen

 1. Bán chạy nhất: Teen, Age
 • Tổng doanh thu: 357.3k sales.
 • Doanh thu từ năm 2016: không có.

2. Bán chạy thứ 2: Al1

 • Tổng doanh thu: 331.9k sales.
 • Doanh thu từ năm 2016: không có.

3. Bán chạy thứ 3: Going Seventeen

 • Tổng doanh thu: 269.5k sales.
 • Doanh thu từ năm 2016: 46.5k sales.

4. Bán chạy thứ 4: LOVE&LETTER

 • Tổng doanh thu: 197.2k sales.
 • Doanh thu từ năm 2016: 6.1k sales.

5.Bán chạy thứ 5: Boys Be

 • Tổng doanh thu: 169.8k.
 • Doanh thu từ năm 2016: 17.7k sales.

6. Bán chạy thứ 6: Love & Letter (Repackage)

 • Tổng doanh thu: 110.7k
 • Doanh thu từ năm 2016: 12.3k sales.

7. Bán chạy thứ 7: 17 Carat

 • Tổng doanh thu: 83.0k sales.
 • Doanh thu từ năm 2016: 10.7k sales.

Tổng doanh thu của các album trong năm 2017: 1.52 triệu (783.0k của năm 2016).

2018Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi ra mắt bán album đứng đầu doanh số album của SEVENTEEN theo thời gian KPOP ra mắt Seventeen

1. Bán chạy nhất: You Make My Day

 • Tổng doanh thu: 408.3k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: không có.

2. Bán chạy thứ 2: Teen, Age

 • Tổng doanh thu: 372.2k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: 14.9k sales.

3. Bán chạy thứ 3: Al1

 • Tổng doanh thu: 337.3k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: 5.4k sales.

4. Bán chạy thứ 4: Going Seventeen.

 • Tổng doanh thu: 289.8k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: 20.3k sales.

5. Bán chạy thứ 5: LOVE&LETTER

 • Tổng doanh thu: 208.2k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: 11.0k sales.

6. Bán chạy thứ 6: Director’s Cut

 • Tổng doanh thu: 198.9k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: không có.

7. Bán chạy thứ 7: Boys Be

 • Tổng doanh thu: 187.5k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: 17.7k sales.

8. Bán chạy thứ 8: Love&Letter (repackage album)

 • Tổng doanh thu: 126.2k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: 15.5k sales.

9. Bán chạy thứ 9: 17 Carat

 • Tổng doanh thu: 95.5k sales.
 • Doanh thu từ năm 2017: 12.5k sales.

Tổng doanh thu của các album trong năm 2018: 2.22 triệu (700k của năm 2017).

2019Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi ra mắt bán album đứng đầu doanh số album của SEVENTEEN theo thời gian KPOP ra mắt Seventeen

1. Bán chạy nhất: An Ode

 • Tổng doanh thu: 885.0k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: không có.

2. Bán chạy thứ 2: You Made My Dawn.

 • Tổng doanh thu: 493.4k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: không có.

3. Bán chạy thứ 3: You Make My Day.

 • Tổng doanh thu: 420.0k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 11.7k sales.

4. Bán chạy thứ 4: Teen, Age.

 • Tổng doanh thu: 383.9k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 11.7k sales.

5. Bán chạy thứ 5: Al1

 • Tổng doanh thu: 346.2k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 8.9k sales.

6. Bán chạy thứ 6: Going Seventeen.

 • Tổng doanh thu: 304.4k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 14.6k sales.

7. Bán chạy thứ 7: LOVE&LETTER

 • Tổng doanh thu: 215.0k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 6.8k sales.

8. Bán chạy thứ 8: Director’s Cut

 • Tổng doanh thu: 208.1k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 9.2k sales.

9. Bán chạy thứ 9: Boys be

 • Tổng doanh thu: 194.2k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 6.7k sales.

10. Bán chạy thứ 10: Love & Letter (Repackage)

 • Tổng doanh thu: 138.6k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 12.4k sales.

11. Bán chạy thứ 11: 17 Carat

 • Tổng doanh thu: 103.0k sales.
 • Doanh thu từ năm 2018: 7.5k sales.

Tổng doanh thu của các album trong năm 2019: 3.69 triệu sales (1.47 triệu của năm 2018)

2020Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi ra mắt bán album đứng đầu doanh số album của SEVENTEEN theo thời gian KPOP ra mắt Seventeen

1. Bán chạy nhất: Heng:garae

 • Tổng doanh thu: 1.41 triệu sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: không có.

2. Bán chạy thứ 2: ;[Semicolon]

 • Tổng doanh thu: 1.12 triệu sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: không có.

3. Bán chạy thứ 3: An Ode

 • Tổng doanh thu: 974.4k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 89.4k sales.

4. Bán chạy thứ 4: You Made My Dawn.

 • Tổng doanh thu: 525.6k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 32.2k.

5. Bán chạy thứ 5: You Make My Day.

 • Tổng doanh thu: 431.9k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 11.9k sales.

6. Bán chạy thứ 6: Teen, Age.

 • Tổng doanh thu: 395.6k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 11.7k sales.

7. Bán chạy thứ 7: Al1

 • Tổng doanh thu: 363.0k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 16.8k sales.

8. Bán chạy thứ 8: Going Seventeen.

 • Tổng doanh thu: 307.7k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 3.3k sales.

9. Bán chạy thứ 9: Director’s Cut.

 • Tổng doanh thu: 231.8k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 23.7k sales.

10. Bán chạy thứ 10: LOVE&LETTER

 • Tổng doanh thu: 221.3k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 6.3k sales.

11. Bán chạy thứ 11: Boys Be

 • Tổng doanh thu: 198.3k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 4.0k sales.

12. Bán chạy thứ 12: Love & Letter (Repackage)

 • Tổng doanh thu: 138.6k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: không có.

13. Bán chạy thứ 13: 17 Carat

 • Tổng doanh thu: 108.1k sales.
 • Doanh thu từ năm 2019: 5.1k sales.

Tổng doanh thu của các album trong năm 2020: 6.43 triệu sales (2.74 triệu của năm 2019).

Nửa đầu năm 2021Doanh số bán album đáng kinh ngạc của SEVENTEEN kể từ khi ra mắt bán album đứng đầu doanh số album của SEVENTEEN theo thời gian KPOP ra mắt Seventeen

1. Bán chạy nhất: Heng:garae.

 • Tổng doanh thu: 1.44 triệu sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: 32.9k sales.

2. Bán chạy thứ 2: Your Choice.

 • Tổng doanh thu: 1.39 triệu sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

3. Bán chạy thứ 3: ;[Semicolon]

 • Tổng doanh thu: 1.15 triệu sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: 27.2k sales.

4. Bán chạy thứ 4: An Ode

 • Tổng doanh thu: 1.06 triệu sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: 85.6k sales.

5. Bán chạy thứ 5: You Made My Dawn

 • Tổng doanh thu: 525.6k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

6. Bán chạy thứ 6: You Make My Day

 • Tổng doanh thu: 431.9k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

7. Bán chạy thứ 7: TEEN, AGE

 • Tổng doanh thu: 395.6k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

8. Bán chạy thứ 8: Al1

 • Tổng doanh thu: 363.0k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

9. Bán chạy thứ 9: Going Seventeen.

 • Tổng doanh thu: 307.7k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

10. Bán chạy thứ 10: Director’s Cut.

 • Tổng doanh thu: 247.8k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: 16.0k sales.

11. Bán chạy thứ 11: LOVE&LETTER.

 • Tổng doanh thu: 221.3k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

12. Bán chạy thứ 12: Boys Be.

 • Tổng doanh thu: 198.3k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

13. Bán chạy thứ 13: Love & Letter (Repackage)

 • Tổng doanh thu: 138.6k sales.
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

14. Bán chạy thứ 14: 17 Carat.

 • Tổng doanh thu: 108.1k sales
 • Doanh thu từ năm 2020: không có.

Tổng doanh thu của các album trong nửa đầu năm 2021: 7.97 triệu sales (1.54 triệu của năm 2020)

*Lưu ý: số liệu được tính tới tháng 7/2021.

Thưởng thức MV mới nhất của SEVENTEEN tại đây nhé!

Xem thêm về SEVENTEEN tại đây

Xem thêm

Hồ sơ Trần Triết Viễn - nam thần thanh xuân mới của Trung Quốc

Vừa lên sóng ngày 10/8, Bí Mật Nơi Góc Tối là bộ phim thanh xuân nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Trong đó nam chính Chu Tư Việt do Triết Triết Viễn thủ vai nhanh chóng thu hút một lượng fan hùng hậu. Cùng Blog Ăn Chơi tìm hiểu hồ sơ Trần Triết Viễn - nam ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận