15 nhóm nhạc nữ có doanh số bán album khủng nhất Kpop thế hệ thứ 3: TWICE, BLACKPINK và Red Velvet chiếm top đầu.

Nhìn chung, sự nghiệp của dàn thần tượng Kpop thế hệ thứ 3 đều thành công rực rỡ với thành tích nhạc số lẫn doanh thu album ấn tượng cùng nhiều kỷ lục khác được xác lập. Dưới đây là top 15 nhóm nhạc nữ có có năng lực “tẩu tán” nhiều album nhất Kpop gen 3 theo trang Koreaboo.

15. Gugudan

Gugudan đứng hạng 15 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
Gugudan đứng hạng 15 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

Gugudan ra mắt chính thức vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 dưới trướng Jellyfish Entertainment. Nhóm đã phát hành 3 mini-album và 2 single-album, đạt tổng doanh số 102,6 nghìn bản. Album bán chạy nhất của Gugudan là “Act. 2 Narcissus”, phát hành vào ngày 27 tháng 2 năm 2017 và đã “tẩu tán” được 29,2 nghìn bản.

14. DIA

DIA đứng hạng 14 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
DIA đứng hạng 14 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

DIA ra mắt chính thức vào ngày 17 tháng 9 năm 2015 dưới trướng MBK Entertainment. Nhóm đã phát hành 2 studio album và sáu mini-album, đạt tổng doanh số 109,7 nghìn bản. Album bán chạy nhất của họ là “Love Generation”, phát hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2017 và đã “tẩu tán” được 37 nghìn bản.

13. EXID

EXID đứng hạng 13 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
EXID đứng hạng 13 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

EXID ra mắt chính thức vào ngày 16 tháng 2 năm 2012 dưới trướng Banana Culture Entertainment. Nhóm đã phát hành 1 studio album và 5 mini-album, đạt tổng doanh số 131,1 nghìn bản. Album bán chạy nhất của EXID là “We”, phát hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2019 và đã “tẩu tán” được 24,5 nghìn bản.

12. Weki Meki

Weki Meki đứng hạng 12 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
Weki Meki đứng hạng 12 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

Weki Meki ra mắt chính thức vào ngày 8 tháng 8 năm 2017 dưới trướng Fantagio Entertainment. Nhóm đã phát hành 4 mini-album, 1 album phát hành lại và 2 album đơn, đạt tổng doanh số 162,7 nghìn bản. Album bán chạy nhất của Weki Meki là “Weme”, phát hành vào ngày 8 tháng 8 năm 2017 và đã “tẩu tán” được 49,5 nghìn bản.

11. AOA

AOA đứng hạng 11 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
AOA đứng hạng 11 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

AOA ra mắt chính thức vào ngày 30 tháng 7 năm 2012 dưới trướng FNC Entertainment. Nhóm đã phát hành 1 album phòng thu đầy đủ và 6 mini-album, đạt tổng doanh số 223,5 nghìn bản. Album bán chạy nhất của AOA là “Heart Attack”, phát hành vào ngày 22 tháng 6 năm 2015 và đã “tẩu tán” được 47,1 nghìn bản.

10. I.O.I

I.O.I đứng hạng 10 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
I.O.I đứng hạng 10 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

I.O.I ra mắt chính thức vào ngày 4 tháng 5 năm 2016 dưới trướng CJ E&M. Nhóm đã phát hành 2 mini-album, đạt tổng doanh số 276,0 nghìn bản. Album bán chạy nhất của I.O.I là “Miss Me?”, phát hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2016 và đã “tẩu tán” được 106,4 nghìn bản.

9. OH MY GIRL

OH MY GIRL đứng hạng 9 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
OH MY GIRL đứng hạng 9 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

OH MY GIRL ra mắt chính thức vào ngày 8 tháng 10 năm 2015 dưới trướng WM Entertainment. Nhóm đã phát hành 1 album phòng thu đầy đủ, 2 album phát hành lại, 9 mini-album và 1 album đơn, đạt tổng doanh số 326,4 nghìn bản. Album bán chạy nhất của OH MY GIRL là “Dear OhMyGirl”, phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 và đã “tẩu tán” được 97,7 nghìn bản.

8. Lovelyz

Lovelyz đứng hạng 8 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
Lovelyz đứng hạng 8 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

Lovelyz ra mắt chính thức vào ngày 17 tháng 11 năm 2014 dưới trướng Woollim Entertainment. Nhóm đã phát hành 2 album phòng thu đầy đủ, 1 album tổng hợp, 2 album phát hành lại, 7 mini-album và 1 album đơn, đạt tổng doanh số 390,4 nghìn bản. Album bán chạy nhất của họ là “Once Upon A Time”, phát hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 và đã “tẩu tán” được 54,4 nghìn bản.

7. Dreamcatcher

Dreamcatcher đứng hạng 7 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
Dreamcatcher đứng hạng 7 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

Dreamcatcher ra mắt chính thức vào ngày 13 tháng 1 năm 2017 dưới trướng Dreamcatcher Company. Nhóm đã phát hành 1 album phòng thu đầy đủ, 8 mini-album và 2 album đơn, đạt tổng doanh số 548,9 nghìn bản. Album bán chạy nhất của họ là “Dystopia: Road to Utopia”, phát hành vào ngày 26 tháng 1 năm 2021 và đã “tẩu tán” được 128,5 nghìn bản.

6. WJSN (Cosmic Girls)

WJSN (Cosmic Girls) đứng hạng 6 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
WJSN (Cosmic Girls) đứng hạng 6 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

Cosmic Girls ra mắt chính thức vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 dưới dưới trướng Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Nhóm đã phát hành 1 album phòng thu đầy đủ và 10 mini-album, đạt tổng doanh số 654,0 nghìn bản. Album bán chạy nhất của họ là “Neverland”, phát hành vào ngày 9 tháng 6 năm 2020 và đã “tẩu tán” được 105,1 nghìn bản.

5. MAMAMOO

MAMAMOO đứng hạng 5 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
MAMAMOO đứng hạng 5 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

MAMAMOO ra mắt chính thức vào ngày 18 tháng 6 năm 2014 dưới trướng RBW Entertainment. Nhóm đã phát hành 2 album phòng thu có thời lượng đầy đủ và 11 mini-album, đạt tổng doanh số 866,0 nghìn bản. Album bán chạy nhất của họ là Travel , phát hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 và đã “tẩu tán” được 174,6 nghìn bản.

4. GFRIEND

GFRIEND đứng hạng 4 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
GFRIEND đứng hạng 4 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

GFRIEND ra mắt chính thức vào ngày 15 tháng 1 năm 2015 dưới trướng Source Music Entertainment. Nhóm đã phát hành 4 album phòng thu có độ dài đầy đủ, 1 album tái bản và 10 mini-album, đạt tổng doanh số 903,4 nghìn bản. Album bán chạy nhất của họ là “回: Song of the Sirens”, phát hành vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 và đã “tẩu tán” được 90,2 nghìn bản.

3. Red Velvet

Red Velvet đứng hạng 3 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
Red Velvet đứng hạng 3 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

Red Velvet ra mắt chính thức vào ngày 1 tháng 8 năm 2014 dưới trướng SM Entertainment. Nhóm đã phát hành 2 album phòng thu có độ dài đầy đủ, 1 album phát hành lại, 1 album tổng hợp và 10 mini-album, với tổng doanh số là 1,76 triệu bản. Album bán chạy nhất của họ là “Queendom”, phát hành vào ngày 16 tháng 8 năm 2021 và đã “tẩu tán” được 318,7 nghìn bản.

2. BLACKPINK

BLACKPINK đứng hạng 2 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
BLACKPINK đứng hạng 2 trong top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

BLACKPINK ra mắt chính thức vào ngày 8 tháng 8 năm 2016 dưới trướng YG Entertainment. Nhóm đã phát hành 1 album phòng thu đầy đủ, 2 mini-album và 3 album đơn, đạt tổng doanh số 2,66 triệu bản. Album bán chạy nhất của họ là “The Album”, phát hành vào ngày 2 tháng 10 năm 2020 và đã “tẩu tán” được 1,41 triệu bản.

1. TWICE

TWICE dẫn đầu top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)
TWICE dẫn đầu top những nhóm nhạc nữ bán album chạy nhất Kpop gen 3. (Nguồn: Internet)

TWICE ra mắt chính thức vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 dưới trướng JYP Entertainment. Nhóm đã phát hành 2 album phòng thu đầy đủ, 4 album phát hành lại và 10 mini-album, với tổng doanh số là 6,34 triệu bản. Album bán chạy nhất của họ là “More & More”, phát hành vào ngày 1 tháng 6 năm 2020 và đã “tẩu tán” được 595,6 nghìn bản.

Xem thêm

NMIXX tung poster, sẵn sàng cho lần comeback đầy mạnh mẽ

Nhóm nhạc tân binh của nhà JYP, - nhóm nhạc được đánh giá sẽ là cái tên nổi bật trong dàn Gen 4 khi được biết đến là một nhóm nhạc “toàn ace”. Sau màn debut gây ra nhiều tranh cãi về âm nhạc, sẽ quay trở lại vào tháng 9 năm nay với đĩa đơn thứ hai ENTWURF ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận