Xếp hạng độ tuổi trung bình và thành viên trẻ nhất – lớn tuổi nhất của 37 nhóm nhạc KPOP gen 4 đình đám nhất hiện nay: Người nhỏ nhất chỉ mới 15 tuổi.

Mặc dù các các nhóm nhạc KPOP gen 4 ra mắt cách nhau vài năm vẫn có sự khác biệt khá lớn giữa độ tuổi trung bình của các thành viên trong một số nhóm này. Vài thần tượng KPOP gen 4 debut ở độ tuổi thiếu niên, số khác ở trong độ tuổi 20 vào thời điểm họ bắt đầu sự nghiệp. Dưới đây là xếp hạng độ tuổi trung bình và thành viên trẻ nhất – lớn tuổi nhất của 37 nhóm nhạc KPOP gen 4 đình đám nhất hiện nay.

Độ tuổi trung bình của 20 boygroup KPOP gen 4

20. P1Harmony: 17.5

Nhóm nhạc nam P1Harmony (Nguồn: Internet).
Nhóm nhạc nam P1Harmony (Nguồn: Internet).

Độ tuổi các thành viên P1Harmony:

 1. Theo: 19 tuổi
 2. Keeho: 19 tuổi
 3. Jiung: 19 tuổi
 4. Intak: 17 tuổi
 5. Soul: 16 tuổi
 6. Jongseob: 15 tuổi

19. ENHYPEN: 17.6

Nhóm nhạc nam ENHYPEN. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam ENHYPEN. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên ENHYPEN:

 1. Heeseung: 19 tuổi
 2. Jay: 19 tuổi
 3. Jake: 18 tuổi
 4. Sunghoon: 18 tuổi
 5. Sunoo: 17 tuổi
 6. Jungwon: 17 tuổi
 7. Ni-ki: 15 tuổi

18. MCND: 18.2

Nhóm nhạc nam MNCD. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam MDND. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên MCND:

 1. Castle J: 21 tuổi
 2. BIC: 20 tuổi
 3. Minjae: 17 tuổi
 4. Huijin: 17 tuổi
 5. Win: 16 tuổi

17. T1419: 18.6

Nhóm nhạc nam T1419. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam T1419. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên T1419:

 1. Noa: 20 tuổi
 2. Sian: 20 tuổi
 3. Kevin: 20 tuổi
 4. Gunwoo: 19 tuổi
 5. Leo: 18 tuổi
 6. On: 18 tuổi
 7. Zero: 18 tuổi
 8. Kairi: 18 tuổi
 9. Kio: 16 tuổi

16. GHOST9: 18.6

Nhóm nhạc nam GHOST9. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam GHOST9. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên GHOST9:

 1. Dongjun: 21 tuổi
 2. Shin: 21 tuổi
 3. Junhyung: 20 tuổi
 4. Kangsung: 18 tuổi
 5. Junseong: 18 tuổi
 6. Prince: 18 tuổi
 7. Woojin: 18 tuổi
 8. Taesung: 17 tuổi

15. DRIPPIN: 18.9

Nhóm nhạc nam Drippin. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam Drippin. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên DRIPPIN:

 1. Yunseong: 20 tuổi
 2. Hyeop: 21 tuổi
 3. Changuk: 19 tuổi
 4. Dongyun: 19 tuổi
 5. Minseo: 19 tuổi
 6. Junho: 18 tuổi
 7. Alex: 16 tuổi

14. TREASURE: 18.9

Nhóm nhạc nam TREASURE. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam TREASURE. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên TREASURE:

 1. Hyunsuk: 22 tuổi
 2. Jihoon: 21 tuổi
 3. Yoshi: 21 tuổi
 4. Junkyu: 20 tuổi
 5. Mashiho: 20 tuổi
 6. Jaehyuk: 19 tuổi
 7. Asahi: 19 tuổi
 8. Yedam: 19 tuổi
 9. Doyoung: 17 tuổi
 10. Haruto: 17 tuổi
 11. Jeongwoo: 16 tuổi
 12. Junghwan: 16 tuổi

13. MIRAE: 19.3

Nhóm nhạc nam MIRAE. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam MIRAE. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên MIRAE:

 1. Lien: 23 tuổi
 2. Junhyuk: 21 tuổi
 3. Douhyun: 20 tuổi
 4. Khael: 19 tuổi
 5. Dongpyo: 18 tuổi
 6. Siyoung: 18 tuổi
 7. Yubin: 16 tuổi

12. TXT: 19.6

Nhóm nhạc nam TXT. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam TXT. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên TXT:

 1. Yeonjun: 21 tuổi
 2. Soobin: 20 tuổi
 3. Beomgyu: 20 tuổi
 4. Taehyun: 19 tuổi
 5. Huening Kai: 18 tuổi

11. CRAVITY: 19.6

Nhóm nhạc nam CRAVITY. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam CRAVITY. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên CRAVITY:

 1. Serim: 22 tuổi
 2. Allen: 22 tuổi
 3. Jungmo: 21 tuổi
 4. Woobin: 20 tuổi
 5. Wonjin: 20 tuổi
 6. Minhee: 18 tuổi
 7. Hyeongjun: 18 tuổi
 8. Taeyoung: 18 tuổi
 9. Seongmin: 17 tuổi

10. TO1: 20.4

Nhóm nhạc nam TO1. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam TO1. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên TO1:

 1. Chihoon: 22 tuổi
 2. Donggeon: 21 tuổi
 3. Chan: 21 tuổi
 4. Jisu: 21 tuổi
 5. Minsu: 21 tuổi
 6. Jaeyun: 20 tuổi
 7. J.You: 20 tuổi
 8. Kyungho: 20 tuổi
 9. Jerome: 19 tuổi
 10. Woonggi: 19 tuổi

9. E’LAST: 20.8

Thành viên trẻ nhất - lớn tuổi nhất và độ tuổi trung bình của 37 nhóm nhạc KPOP gen 4 Cherry Bullet độ tuổi trung bình gen 4 Idol KPOP KPOP gen 4 nhóm nhạc nhóm nhạc KPOP Secret Number Stray kids thần tượng Hàn quốc
Nhóm nhạc nam E’LAST. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên E’LAST:

 1. Rano: 22 tuổi
 2. Choi In: 24 tuổi
 3. Seungyeop: 23 tuổi
 4. Baekgyeul: 21 tuổi
 5. Romin: 20 tuổi
 6. Won Hyuk: 19 tuổi
 7. Wonjun: 19 tuổi
 8. Yejun: 18 tuổi

8. Stray Kids: 20.9

Nhóm nhạc nam Stray Kids. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam Stray Kids. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên Stray Kids:

 1. Bang Chan: 23 tuổi
 2. Lee Know: 22 tuổi
 3. Changbin: 21 tuổi
 4. Hyunjin: 21 tuổi
 5. Han: 20 tuổi
 6. Felix: 20 tuổi
 7. Seungmin: 20 tuổi
 8. I.N: 20 tuổi

7. DKB: 21.1

Nhóm nhạc nam DKB. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam DKB. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên DKB:

 1. E-Chan: 24 tuổi
 2. Teo: 23 tuổi
 3. D1: 23 tuổi
 4. GK: 22 tuổi
 5. Heechan: 21 tuổi
 6. Lune: 21 tuổi
 7. Junseo: 20 tuổi
 8. Yuku: 19 tuổi
 9. Harry June: 17 tuổi

6. CIX: 21.2

Nhóm nhạc nam CIX. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam CIX. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên CIX:

 1. BX: 23 tuổi
 2. Seunghun: 22 tuổi
 3. Yonghee: 21 tuổi
 4. Jinyoung: 21 tuổi
 5. Hyunsuk: 19 tuổi

5. WEi: 21.3

Nhóm nhạc nam WEi. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam WEi. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên WEi:

 1. Daehyeon: 24 tuổi
 2. Donghan: 22 tuổi
 3. Yongha: 22 tuổi
 4. Yohan: 21 tuổi
 5. Seokhwa: 20 tuổi
 6. Junseo: 19 tuổi

4. ATEEZ: 21.4

Nhóm nhạc nam ATEEZ. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam ATEEZ. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên ATEEZ:

 1. Seonghwa: 23 tuổi
 2. Hongjoong: 22 tuổi
 3. Yunho: 22 tuổi
 4. Yeosang: 21 tuổi
 5. San: 21 tuổi
 6. Mingi: 21 tuổi
 7. Wooyoung: 21 tuổi
 8. Jongho: 20 tuổi

3. AB6IX: 21.5

Nhóm nhạc nam AB6IX. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam AB6IX. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên AB6IX:

 1. Woong: 23 tuổi
 2. Donghyun: 22 tuổi
 3. Woojin: 21 tuổi
 4. Daehwi: 20 tuổi

2. ONEUS: 22.8

Độ tuổi các thành viên ONEUS:

 1. Ravn: 25 tuổi
 2. Seoho: 24 tuổi
 3. Leedo: 23 tuổi
 4. Keonhee: 22 tuổi
 5. Hwanwoong: 22 tuổi
 6. Xion: 21 tuổi

1. OnlyOneOf: 24.3

Nhóm nhạc nam OnlyOneOf. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam OnlyOneOf. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên OnlyOneOf:

 1. KB: 29 tuổi
 2. Love: 27 tuổi
 3. Rie: 24 tuổi
 4. Yoojung: 24 tuổi
 5. Junji: 23 tuổi
 6. Mill: 22 tuổi
 7. Nine: 21 tuổi

Độ tuổi trung bình của 17 girlgroup KPOP gen 4

17. TRI.BE: 17.4

Nhóm nhạc nữ TRI.BE. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ TRI.BE. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên TRI.BE:

 1. Songsun: 24 tuổi
 2. Kelly: 19 tuổi
 3. Jinha: 17 tuổi
 4. Hyunbin: 17 tuổi
 5. Jia: 15 tuổi
 6. Soeun: 15 tuổi
 7. Mire: 15 tuổi

16. Weeekly: 17.6

Nhóm nhạc nữ Weeekly. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ Weeekly. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên Weeekly:

 1. Soojin: 19 tuổi
 2. Jiyoon: 19 tuổi
 3. Monday: 19 tuổi
 4. Soeun: 18 tuổi
 5. Jaehee: 17 tuổi
 6. Jihan: 16 tuổi
 7. Zoa: 15 tuổi

15. woo!ah!: 17.6

Nhóm nhạc nữ WOO!AH!. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ WOO!AH!. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên woo!ah!:

 1. Nana: 20 tuổi
 2. Wooyeon: 18 tuổi
 3. Sora: 17 tuổi
 4. Lucy: 17 tuổi
 5. Minseo: 16 tuổi

14. STAYC: 18

Nhóm nhạc nữ STAYC. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ STAYC. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên STAYC:

 1. Sumin: 20 tuổi
 2. Sieun: 19 tuổi
 3. Isa: 19 tuổi
 4. Seeun: 17 tuổi
 5. Yoon: 17 tuổi
 6. J: 16 tuổi

13. ITZY: 19.4

Nhóm nhạc nữ ITZY. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ ITZY. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên ITZY:

 1. Yeji: 21 tuổi
 2. Lia: 20 tuổi
 3. Ryujin: 20 tuổi
 4. Chaeryeong: 19 tuổi
 5. Yuna: 17 tuổi

12. PURPLE KISS: 19.6

Nhóm nhạc nữ PURPLE KISS. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ PURPLE KISS. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên PURPLE KISS:

 1. Jieun: 23 tuổi
 2. Goeun: 21 tuổi
 3. Dosie: 21 tuổi
 4. Ireh: 19 tuổi
 5. Yuki: 18 tuổi
 6. Chaein: 18 tuổi
 7. Swan: 17 tuổi

11. aespa: 19.8

Nhóm nhạc nữ aespa. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ aespa. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên aespa:

 1. Karina: 21 tuổi
 2. Giselle: 20 tuổi
 3. Winter: 20 tuổi
 4. NingNing: 18 tuổi

10. IZ*ONE: 20.1

Nhóm nhạc nữ IZ*ONE. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ IZ*ONE. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên IZ*ONE:

 1. Eunbi: 25 tuổi
 2. Sakura: 23 tuổi
 3. Hyewon: 21 tuổi
 4. Yena: 21 tuổi
 5. Chaeyeon: 21 tuổi
 6. Chaewon: 20 tuổi
 7. Minju: 20 tuổi
 8. Nako: 19 tuổi
 9. Hitomi: 19 tuổi
 10. Yuri: 19 tuổi
 11. Yujin: 17 tuổi
 12. Wonyoung: 16 tuổi

9. Cherry Bullet: 20.9

Nhóm nhạc nữ Cherry Bullet. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ Cherry Bullet. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên Cherry Bullet:

 1. Haeyoon: 25 tuổi
 2. Yuju: 24 tuổi
 3. Bora: 22 tuổi
 4. Jiwon: 20 tuổi
 5. Remi: 20 tuổi
 6. Chaerin: 19 tuổi
 7. May: 16 tuổi

8. EVERGLOW: 21

Nhóm nhạc nữ EVERGLOW. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ EVERGLOW. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên EVERGLOW:

 1. E:U: 23 tuổi
 2. Sihyeon: 21 tuổi
 3. Mia: 21 tuổi
 4. Onda: 21 tuổi
 5. Aisha: 20 tuổi
 6. Yiren: 20 tuổi

7. LOONA: 21.1

Nhóm nhạc nữ LOONA. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ LOONA. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên LOONA:

 1. Vivi: 24 tuổi
 2. Yves: 24 tuổi
 3. Jinsoul: 23 tuổi
 4. Haseul: 23 tuổi
 5. Kim Lip: 22 tuổi
 6. Chuu: 21 tuổi
 7. Heejin: 20 tuổi
 8. Hyunjin: 20 tuổi
 9. Go Won: 20 tuổi
 10. Choerry: 19 tuổi
 11. Olivia Hye: 19 tuổi
 12. Yeojin: 18 tuổi

6. GWSN: 21.4

Nhóm nhạc nữ GWSN. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ GWSN. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên GWSN:

 1. Miya: 28 tuổi
 2. Seokyoung: 22 tuổi
 3. Seoryoung: 21 tuổi
 4. Anne: 20 tuổi
 5. Minju: 20 tuổi
 6. SoSo: 20 tuổi
 7. Lena: 19 tuổi

5. fromis_9: 21.7

Nhóm nhạc nữ fromis_9. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ fromis_9. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên fromis_9:

 1. Saerom: 24 tuổi
 2. Hayoung: 23 tuổi
 3. Gyuri: 23 tuổi
 4. Jiwon: 23 tuổi
 5. Jisun: 22 tuổi
 6. Seoyeon: 21 tuổi
 7. Chaeyoung: 21 tuổi
 8. Nagyung: 20 tuổi
 9. Jiheon: 18 tuổi

4. NATURE: 21.7

Nhóm nhạc nữ Nature. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ Nature. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên NATURE:

 1. Lu: 23 tuổi
 2. Sohee: 26 tuổi
 3. Aurora: 24 tuổi
 4. Saebom: 24 tuổi
 5. Chaebin: 21 tuổi
 6. Haru: 21 tuổi
 7. Loha: 19 tuổi
 8. Uchae: 19 tuổi
 9. Sunshine: 18 tuổi

3. (G)I-DLE: 22.3

Nhóm nhạc nữ (G)I-DLE. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ (G)I-DLE. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên (G)I-DLE:

 1. Miyeon: 24 tuổi
 2. Minnie: 23 tuổi
 3. Soojin: 23 tuổi
 4. Soyeon: 22 tuổi
 5. Yuqi: 21 tuổi
 6. Shuhua: 21 tuổi

2. 3YE: 22.3

Nhóm nhạc nữ 3YE. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ 3YE. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên 3YE:

 1. Yurim: 23 tuổi
 2. Yuji: 22 tuổi
 3. Haeun: 22 tuổi

1. Secret Number: 22.6

Nhóm nhạc nữ Secret Number. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ Secret Number. (Nguồn: Internet)

Độ tuổi các thành viên Secret Number:

 1. Léa: 25 tuổi
 2. Dita: 24 tuổi
 3. Jinny: 23 tuổi
 4. Soodam: 21 tuổi
 5. Denise: 20 tuổi

Xem thêm tin tức liên quan tại đây:

Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

Comeback với Jikjin, TREASURE đã chuẩn bị bài phát biểu chiến thắng từ 1 năm trước

Vài phút trước thôi, MV Jikjin của các chàng trai TREASURE đã chính thức phát hành. Và mục tiêu của TREASURE là NO.1 trên các show âm nhạc với Jikjin, đến mức họ đã chuẩn bị bài phát biểu chiến thắng từ năm ngoái.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận