80 idol Kpop đón sinh nhật trong tháng 8 sắp tới: Loạt idol sinh năm 2003, 2004 chính thức bước sang tuổi 17, 18.

Tháng 8 sắp đến và cùng với đó là dàn idol Kpop có sinh nhật trong tháng này sẽ chào đón tuổi mới. Dưới đây là gần 80 thần tượng Hàn Quốc chính thức thêm 1 tuổi trong tháng 8 rực rỡ của năm 2021.

36 idol nữ Kpop sẽ đón tuổi mới vào tháng 8

1. Sieun (STAYC)

Sieun (STAYC) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sieun (STAYC) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

2. Tiffany (SNSD)

Tiffany sinh ngày 1 tháng 8 năm 1989 và sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Tiffany (SNSD) sinh ngày 1 tháng 8 năm 1989 và sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

3. Kim Chaewon (cựu thành viên IZ*ONE)

Kim Chaewon (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Kim Chaewon (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

4. Huiyeon (LIGHTSUM)

Huiyeon sinh ngày 1 tháng 8 năm 2005 và sẽ tròn 16 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Huiyeon (LIGHTSUM) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2005 và sẽ tròn 16 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

5. Yeonjung (WJSN)

Yeonjung sinh ngày 3 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yeonjung (WJSN) sinh ngày 3 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

6. Sihyeon (EVERGLOW)

Sihyeon sinh ngày 5 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sihyeon (EVERGLOW) sinh ngày 5 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

7. Heize

Heize sinh ngày 9 tháng 8 năm 1991, và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Heize sinh ngày 9 tháng 8 năm 1991, và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

8. Hyejeong (AOA)

Hyejeong sinh ngày 10 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hyejeong (AOA) sinh ngày 10 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

9. Yeeun (CLC)

Yeeun sinh ngày 10 tháng 8 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yeeun (CLC) sinh ngày 10 tháng 8 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

10. SuA (Dreamcatcher)

SuA sinh ngày 19 tháng 8 năm 1994, và sẽ bước sang tuổi 27 năm nay. (Nguồn: Internet)
SuA (Dreamcatcher) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1994, và sẽ bước sang tuổi 27 năm nay. (Nguồn: Internet)

11. Yujin (CLC)

Yujin (CLC) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yujin (CLC) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

12. Luna (f(x))

Luna (f(x)) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Luna (f(x)) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

13. Léa (Secret Number)

Léa (Secret Number) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1995, năm nay sẽ tròn 26 tuổi. (Nguồn: Internet)
Léa (Secret Number) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1995, năm nay sẽ tròn 26 tuổi. (Nguồn: Internet)

14. Sunye (cựu thành viên Wonder Girls)

Sunye (cựu thành viên Wonder Girls) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1989, và sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sunye (cựu thành viên Wonder Girls) sinh ngày 12 tháng 8 năm 1989, và sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

15. Minseo (woo!ah!)

Minseo (woo!ah!) sinh ngày 12 tháng 8 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Minseo (woo!ah!) sinh ngày 12 tháng 8 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

16. Bomi (Apink)

Bomi (Apink) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Bomi (Apink) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

17. EJ (ELRIS)

EJ (ELRIS) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
EJ (ELRIS) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

18. Sohee (Rocket Punch)

Sohee (Rocket Punch) sinh ngày 14 tháng 8 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sohee (Rocket Punch) sinh ngày 14 tháng 8 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

19. Haseul (LOONA)

Haseul (LOONA) sinh ngày 18 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Haseul (LOONA) sinh ngày 18 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

20. JooE (MOMOLAND)

JooE (MOMOLAND) sinh ngày 18 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
JooE (MOMOLAND) sinh ngày 18 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

21. Eunji (Apink)

Eunji (Apink) sinh ngày 18 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Eunji (Apink) sinh ngày 18 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

22. Umji (cựu thành viên GFRIEND)

Umji (cựu thành viên GFRIEND) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Umji (cựu thành viên GFRIEND) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

23. Solbin (LABOUM)

Solbin (LABOUM) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Solbin (LABOUM) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

24. Bona (WJSN)

Bona (WJSN) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Bona (WJSN) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

25. Yerin (cựu thành viên GFRIEND)

Yerin (cựu thành viên GFRIEND) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yerin (cựu thành viên GFRIEND) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

26. SeeA (Pink Fantasy)

SeeA (Pink Fantasy) sinh ngày 21 tháng 8 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
SeeA (Pink Fantasy) sinh ngày 21 tháng 8 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

27. Somin (KARD)

Somin (KARD) sinh ngày 22 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Somin (KARD) sinh ngày 22 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

28. Hyelin (EXID)

Hyelin (EXID) sinh ngày 23 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hyelin (EXID) sinh ngày 23 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

29. Chaejeong (ELRIS)

Chaejeong (ELRIS) sinh ngày 26 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Chaejeong (ELRIS) sinh ngày 26 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

30. Soyeon ((G)I-DLE)

Soyeon ((G)I-DLE) sinh ngày 26 tháng 8 năm 1998 và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Soyeon ((G)I-DLE) sinh ngày 26 tháng 8 năm 1998 và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

31. Rachel (April)

Rachel (April) sinh ngày 28 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Rachel (April) sinh ngày 28 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

32. Sora (woo!ah!)

Sora (woo!ah!) sinh ngày 30 tháng 8 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sora (woo!ah!) sinh ngày 30 tháng 8 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

33. Sohyun (cựu thành viên 4MINUTE)

Sohyun (cựu thành viên 4MINUTE) sinh ngày 30 tháng 8 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sohyun (cựu thành viên 4MINUTE) sinh ngày 30 tháng 8 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

34. Youngji (KARA)

Youngji (KARA) sinh ngày 30 tháng 8 năm 1994, và sẽ bước sang tuổi 27 năm nay. (Nguồn: Internet)
Youngji (KARA) sinh ngày 30 tháng 8 năm 1994, và sẽ bước sang tuổi 27 năm nay. (Nguồn: Internet)

35. Lucy (Weki Meki)

Lucy (Weki Meki) sinh ngày 31 tháng 8 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Lucy (Weki Meki) sinh ngày 31 tháng 8 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

36. Jang Wonyoung (cựu thành viên IZ*ONE)

Jang Wonyoung (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 31 tháng 8 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jang Wonyoung (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 31 tháng 8 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

44 idol nam Kpop sẽ đón tuổi mới vào tháng 8

1. Jahan (KINGDOM)

Jahan (KINGDOM) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jahan (KINGDOM) sinh ngày 1 tháng 8 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

2. Seongmin (CRAVITY)

Seongmin sinh ngày 1 tháng 8 năm 2003, và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Seongmin sinh ngày 1 tháng 8 năm 2003, và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

3. Mark (NCT)

Mark (NCT) sinh ngày 2 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Mark (NCT) sinh ngày 2 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

4. Noa (T1419)

Noa (T1419) sinh ngày 2 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Noa (T1419) sinh ngày 2 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

5. Jinhoo (UP10TION)

Jinhoo sinh ngày 2 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jinhoo (UP10TION) sinh ngày 2 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

6. Dongheon (VERIVERY)

Dongheon (VERIVERY) sinh ngày 4 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Dongheon (VERIVERY) sinh ngày 4 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

7. Yibo (UNIQ)

Yibo (UNIQ) sinh ngày 5 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yibo (UNIQ) sinh ngày 5 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

8. WOODZ

WOODZ sinh ngày 5 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
WOODZ sinh ngày 5 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

9. Rowoon (SF9)

Rowoon (SF9) sinh ngày 7 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Rowoon (SF9) sinh ngày 7 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

10. Jaeduck (Sechskies)

Jaeduck (Sechskies) sinh ngày 7 tháng 8 năm 1979, và sẽ bước sang tuổi 42 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jaeduck (Sechskies) sinh ngày 7 tháng 8 năm 1979, và sẽ bước sang tuổi 42 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

11. Xiaojun (WayV)

Xiaojun (WayV) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1999, và sẽ tròn 22 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Xiaojun (WayV) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1999, và sẽ tròn 22 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

12. Younghoon (THE BOYZ)

Younghoon (THE BOYZ) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Younghoon (THE BOYZ) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

13. Hojin (N.CUS)

Hojin (N.CUS) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1998, và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hojin (N.CUS) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1998, và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

14. Kangsung (GHOST9)

Kangsung (GHOST9) sinh ngày 8 tháng 8 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Kangsung (GHOST9) sinh ngày 8 tháng 8 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

15. S.Coups (SEVENTEEN)

S.Coups (SEVENTEEN) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
S.Coups (SEVENTEEN) sinh ngày 8 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

16. Jaeyoon (SF9)

Jaeyoon (SF9) sinh ngày 9 tháng 8 năm 1994, và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jaeyoon (SF9) sinh ngày 9 tháng 8 năm 1994, và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

17. Minhyun (NU’EST)

80 idol Kpop sẽ đón tuổi mới vào tháng 8 năm nay (G)I-DLE April ELRIS F(x) Golden Child Huening Kai idol KPOP idol nam idol nam kpop idol nữ idol nữ kpop IZ*ONE Jang Wonyoung KPOP Ong Seongwu ROCKET PUNCH Secret Number sinh nhật idol Stray kids Super Junior Teen Top thần tượng Hàn quốc The Boyz Weki Meki WJSN Wonder Girls
Minhyun (NU’EST) sinh ngày 9 tháng 8 năm 1995, năm nay sẽ tròn 26 tuổi. (Nguồn: Internet)

18. Mingi (ATEEZ)

Mingi (ATEEZ) sinh ngày 9 tháng 8 năm 1999, và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Mingi (ATEEZ) sinh ngày 9 tháng 8 năm 1999, và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

19. Hoyoung (VERIVERY)

Hoyoung (VERIVERY) sinh ngày 10 tháng 8 năm 1998, và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hoyoung (VERIVERY) sinh ngày 10 tháng 8 năm 1998, và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

20. Changbin (Stray Kids)

Changbin (Stray Kids) sinh ngày 11 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Changbin (Stray Kids) sinh ngày 11 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

21. Lee Hyeop (DRIPPIN)

Lee Hyeop (DRIPPIN) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Lee Hyeop (DRIPPIN) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

22. Jaemin (NCT)

Jaemin (NCT) sinh ngày 13 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jaemin (NCT) sinh ngày 13 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

23. Byeongkwan (A.C.E)

Byeongkwan (A.C.E) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1996, và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Byeongkwan (A.C.E) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1996, và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

24. Huening Kai (TXT)

Huening Kai (TXT) sinh ngày 14 tháng 8 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Huening Kai (TXT) sinh ngày 14 tháng 8 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

25. Gongchan (B1A4)

Gongchan (B1A4) sinh ngày 14 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Gongchan (B1A4) sinh ngày 14 tháng 8 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

26. Jaeyun (TO1)

Jaeyun (TO1) sinh ngày 16 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jaeyun (TO1) sinh ngày 16 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

27. Niel (TEEN TOP)

Niel (TEEN TOP) sinh ngày 16 tháng 8 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 năm nay. (Nguồn: Internet)
Niel (TEEN TOP) sinh ngày 16 tháng 8 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 năm nay. (Nguồn: Internet)

28. Yonghoon (ONEWE)

Yonghoon (ONEWE) sinh ngày 17 tháng 8 năm 1994, và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yonghoon (ONEWE) sinh ngày 17 tháng 8 năm 1994, và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

29. G-Dragon (BIGBANG)

G-Dragon (BIGBANG) sinh ngày 18 tháng 8 năm 1988 và sẽ bước sang tuổi 33 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
G-Dragon (BIGBANG) sinh ngày 18 tháng 8 năm 1988 và sẽ bước sang tuổi 33 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

30. JunJin (Shinhwa)

JunJin (Shinhwa) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1980 và sẽ tròn 41 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
JunJin (Shinhwa) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1980 và sẽ tròn 41 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

31. Asahi (TREASURE)

Asahi (TREASURE) sinh ngày 20 tháng 8 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Asahi (TREASURE) sinh ngày 20 tháng 8 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

32. Seunghyun (FT.ISLAND)

Seunghyun (FT.ISLAND) sinh ngày 21 tháng 8 năm 1992 và sẽ bước sang tuổi 29 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Seunghyun (FT.ISLAND) sinh ngày 21 tháng 8 năm 1992 và sẽ bước sang tuổi 29 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

33. Hayoung (TRCNG)

Hayoung (TRCNG) sinh ngày 22 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hayoung (TRCNG) sinh ngày 22 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

34. Minjae (MCND)

Minjae (MCND) sinh ngày 23 tháng 8 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Minjae (MCND) sinh ngày 23 tháng 8 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

35. Yesung (Super Junior)

Yesung (Super Junior) sinh ngày 24 tháng 8 năm 1984 và sẽ bước sang tuổi 37 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yesung (Super Junior) sinh ngày 24 tháng 8 năm 1984 và sẽ bước sang tuổi 37 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

36. Bomin (Golden Child)

Bomin (Golden Child) sinh ngày 21 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Bomin (Golden Child) sinh ngày 21 tháng 8 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

37. Bitto (UP10TION)

Bitto (UP10TION) sinh vào ngày 24 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Bitto (UP10TION) sinh vào ngày 24 tháng 8 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

38. Ong Seongwu

Ong Seongwu sinh ngày 25 tháng 8 năm 1995, và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Ong Seongwu sinh ngày 25 tháng 8 năm 1995, và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

39. Jerome (TO1)

Jerome (TO1) sinh ngày 25 tháng 8 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jerome (TO1) sinh ngày 25 tháng 8 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

40. Dowoon (DAY6)

Dowoon (DAY6) sinh ngày 25 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Dowoon (DAY6) sinh ngày 25 tháng 8 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

41. Tan (Ciipher)

Tan (Ciipher) sinh ngày 25 tháng 8 năm 1996, năm nay sẽ tròn 25 tuổi. (Nguồn: Internet)
Tan (Ciipher) sinh ngày 25 tháng 8 năm 1996, năm nay sẽ tròn 25 tuổi. (Nguồn: Internet)

42. Kwanghee (ZE:A)

Kwanghee (ZE:A) sinh ngày 25 tháng 8 năm 1988 và sẽ bước sang tuổi 33 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Kwanghee (ZE:A) sinh ngày 25 tháng 8 năm 1988 và sẽ bước sang tuổi 33 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

43. Dohwan (Ciipher)

Dohwan (Ciipher) sinh ngày 26 tháng 8 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Dohwan (Ciipher) sinh ngày 26 tháng 8 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

44. Hwanwoong (ONEUS)

Hwanwoong (ONEUS) sinh ngày 26 tháng 8 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Hwanwoong (ONEUS) sinh ngày 26 tháng 8 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

Xem thêm tin tức liên quan tại đây:

Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

Hồ sơ TREASURE - Thông tin thành viên nhóm nhạc TREASURE - TREASURE Profile

TREASURE (트레저) , trước đó là Treasure 13 là một nhóm nhạc được tạo ra từ YG Treasure Box. TREASURE gồm có 12 thành viên là Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Haruto, Doyoung, Jeongwoo, và Junghwan. Thành viên Yoonbin đã rời TREASURE và YG Entertainment vào tháng 1 năm 2020 với lí do cảm thấy định ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận