55 idol Kpop có sinh nhật trong tháng 9 sắp tới: Em út Jungkook và trưởng nhóm RM của BTS cùng nhau đón sinh nhật.

Tháng 9 sắp đến đồng nghĩa với việc 1 tháng sinh nhật rộn ràng của thần tượng Hàn Quốc cho người hâm mộ cùng chuẩn bị quà tặng và những lời chúc yêu thương. Dưới đây là 55 idol Kpop cùng đón tuổi mới trong tháng 9.

25 idol nữ đón tuổi mới trong tháng 9

1. An Yu Jin (cựu thành viên IZ*ONE)

An Yu Jin (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 1 tháng 9 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
An Yu Jin (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 1 tháng 9 năm 2003 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

2. Eunice (DIA)

Eunice (DIA) sinh ngày 2 tháng 9 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Eunice (DIA) sinh ngày 2 tháng 9 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

3. Goeun (PURPLE KISS)

Goeun (PURPLE KISS) sinh ngày 3 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay (Nguồn: Internet)
Goeun (PURPLE KISS) sinh ngày 3 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

4. Joy (Red Velvet)

Joy (Red Velvet) sinh ngày 3 tháng 9 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Joy (Red Velvet) sinh ngày 3 tháng 9 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

5. Jieun (PURPLE KISS)

Jieun (PURPLE KISS) sinh ngày 4 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jieun (PURPLE KISS) sinh ngày 4 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

6. Jiwon (Cherry Bullet)

Jiwon (Cherry Bullet) sinh ngày 4 tháng 9 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jiwon (Cherry Bullet) sinh ngày 4 tháng 9 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

7. Sangah (LIGHTSUM)

Sangah (LIGHTSUM) sinh ngày 4 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Sangah (LIGHTSUM) sinh ngày 4 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

8. Binnie (OH MY GIRL)

Binnie (OH MY GIRL) sinh ngày 9 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Binnie (OH MY GIRL) sinh ngày 9 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

9. Minyoung (Brave Girls)

Minyoung (Brave Girls) sinh ngày 12 tháng 9 năm 1990, và sẽ bước sang tuổi 31 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Minyoung (Brave Girls) sinh ngày 12 tháng 9 năm 1990, và sẽ bước sang tuổi 31 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

10. Nana (cựu thành viên After School)

Nana (cựu thành viên After School) sinh ngày 14 tháng 9 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Nana (cựu thành viên After School) sinh ngày 14 tháng 9 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

11. Soobin (WJSN)

Soobin (WJSN) sinh ngày 14 tháng 9 năm 1996, năm nay sẽ tròn 25 tuổi. (Nguồn: Internet)
Soobin (WJSN) sinh ngày 14 tháng 9 năm 1996, năm nay sẽ tròn 25 tuổi. (Nguồn: Internet)

12. Chowon (LIGHTSUM)

Chowon (LIGHTSUM) sinh ngày 16 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Chowon (LIGHTSUM) sinh ngày 16 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

13. YooA (OH MY GIRL)

YooA (OH MY GIRL) sinh ngày 17 tháng 9 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet) (Nguồn: Internet)
YooA (OH MY GIRL) sinh ngày 17 tháng 9 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet) (Nguồn: Internet)

14. Amber (f(x))

Amber (f(x)) sinh ngày 18 tháng 9 năm 1992 và sẽ bước sang tuổi 29 trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Amber (f(x)) sinh ngày 18 tháng 9 năm 1992 và sẽ bước sang tuổi 29 trong năm nay. (Nguồn: Internet)

15. Hyoyeon (SNSD)

Hyoyeon (SNSD) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1989 và sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hyoyeon (SNSD) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1989 và sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

16. Nayeon (TWICE)

Nayeon (TWICE) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Nayeon (TWICE) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

17. Mijoo (Lovelyz)

Mijoo (Lovelyz) sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 và sẽ tròn 27 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Mijoo (Lovelyz) sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 và sẽ tròn 27 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

18. Lee Hi

Lee Hi sinh ngày 23 tháng 9 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Lee Hi sinh ngày 23 tháng 9 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

19. Yuqi ((G)I-DLE)

Yuqi ((G)I-DLE) sinh ngày 23 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yuqi ((G)I-DLE) sinh ngày 23 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

20. Songyee (woo!ah!)

Songyee (woo!ah!) sinh ngày 25 tháng 9 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Songyee (woo!ah!) sinh ngày 25 tháng 9 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

21. Rina (Weki Meki)

Rina (Weki Meki) sinh ngày 27 tháng 9 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Rina (Weki Meki) sinh ngày 27 tháng 9 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

22. Kwon Eunbi (cựu thành viên IZ*ONE)

Kwon Eunbi (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 27 tháng 9 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Kwon Eunbi (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 27 tháng 9 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

23. Ahin (MOMOLAND)

Ahin (MOMOLAND) sinh ngày 27 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Ahin (MOMOLAND) sinh ngày 27 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

24. Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE)

Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 29 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE) sinh ngày 29 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

25. Hayoung (fromis_9)

Hayoung (fromis_9) sinh ngày 29 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hayoung (fromis_9) sinh ngày 29 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

30 idol nam đón tuổi mới trong tháng 9

1. Jungkook (BTS)

Jungkook (BTS) sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jungkook (BTS) sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

2. Ravn (ONEUS)

Ravn (ONEUS) sinh ngày 2 tháng 9 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Ravn (ONEUS) sinh ngày 2 tháng 9 năm 1995 và sẽ tròn 26 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

3. Chiwoo (KINGDOM)

Chiwoo (KINGDOM) sinh ngày 2 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Chiwoo (KINGDOM) sinh ngày 2 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

4. Sungjong (INFINITE)

Sungjong (INFINITE) sinh ngày 3 tháng 9 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sungjong (INFINITE) sinh ngày 3 tháng 9 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

5. Mark (GOT7)

Mark sinh ngày 4 tháng 9 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Mark sinh ngày 4 tháng 9 năm 1993 và sẽ bước sang tuổi 28 trong năm nay. (Nguồn: Internet)

6. Dongjun (GHOST9)

Dongjun (GHOST9) sinh ngày 7 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Dongjun (GHOST9) sinh ngày 7 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

7. Junkyu (TREASURE)

Junkyu (TREASURE) sinh ngày 9 tháng 9 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Junkyu (TREASURE) sinh ngày 9 tháng 9 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

8. Dongpyo (MIRAE)

Dongpyo (MIRAE) sinh ngày 9 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Dongpyo (MIRAE) sinh ngày 9 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

9. Chanhyuk (AKMU)

Chanhyuk (AKMU) sinh ngày 12 tháng 9 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Chanhyuk (AKMU) sinh ngày 12 tháng 9 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

10. RM (BTS)

RM (BTS) sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
RM (BTS) sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

11. Sungchan (NCT)

Sungchan sinh ngày 13 tháng 9 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Sungchan sinh ngày 13 tháng 9 năm 2001 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

12. Hyunjae (THE BOYZ)

Hyunjae (THE BOYZ) sinh ngày 13 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hyunjae (THE BOYZ) sinh ngày 13 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

13. Yeonjun (TXT)

Yeonjun (TXT) sinh ngày 13 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yeonjun (TXT) sinh ngày 13 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

14. Han (Stray Kids)

Han (Stray Kids) sinh ngày 14 tháng 9 năm 2000, năm nay sẽ tròn 21 tuổi. (Nguồn: Internet)
Han (Stray Kids) sinh ngày 14 tháng 9 năm 2000, năm nay sẽ tròn 21 tuổi. (Nguồn: Internet)

15. Zico (Block B)

Zico (Block B) sinh ngày 14 tháng 9 năm 1992 và sẽ tròn 29 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Zico (Block B) sinh ngày 14 tháng 9 năm 1992 và sẽ tròn 29 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

16. Felix (Stray Kids)

Felix (Stray Kids) sinh ngày 15 tháng 9 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Felix (Stray Kids) sinh ngày 15 tháng 9 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

17. Jae (DAY6)

Jae (DAY6) sinh ngày 15 tháng 9 năm 1992 và sẽ tròn 29 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jae (DAY6) sinh ngày 15 tháng 9 năm 1992 và sẽ tròn 29 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

18. Minchan (VERIVERY)

Minchan (VERIVERY) sinh ngày 16 tháng 9 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Minchan (VERIVERY) sinh ngày 16 tháng 9 năm 1998 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

19. Minhee (CRAVITY)

Minhee (CRAVITY) sinh ngày 17 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Minhee (CRAVITY) sinh ngày 17 tháng 9 năm 2002 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

20. Youngjae (GOT7)

Youngjae (GOT7) sinh ngày 17 tháng 9 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Youngjae (GOT7) sinh ngày 17 tháng 9 năm 1996 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

21. Donghyun (AB6IX)

Donghyun (AB6IX) sinh ngày 17 tháng 9 năm 1998 và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Donghyun (AB6IX) sinh ngày 17 tháng 9 năm 1998 và sẽ bước sang tuổi 23 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

22. Chen (EXO)

Chen (EXO) sinh ngày 21 tháng 9 năm 1992 và sẽ tròn 29 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Chen (EXO) sinh ngày 21 tháng 9 năm 1992 và sẽ tròn 29 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

23. Jinyoung (GOT7)

Jinyoung (GOT7) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jinyoung (GOT7) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay. (Nguồn: Internet)

24. Seungmin (Stray Kids)

Seungmin (Stray Kids) sinh ngày 22 tháng 9 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Seungmin (Stray Kids) sinh ngày 22 tháng 9 năm 2000 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

25. Yohan (WEi)

Yohan (WEi) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Yohan (WEi) sinh ngày 22 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

26. Key (SHINee)

Key (SHINee) sinh ngày 23 tháng 9 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Key (SHINee) sinh ngày 23 tháng 9 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

27. Hanse (VICTON)

Hanse (VICTON) sinh ngày 25 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)
Hanse (VICTON) sinh ngày 25 tháng 9 năm 1997 và sẽ tròn 24 tuổi trong năm nay. (Nguồn: Internet)

28. Jinwoo (WINNER)

Jinwoo (WINNER) sinh ngày 26 tháng 9 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jinwoo (WINNER) sinh ngày 26 tháng 9 năm 1991 và sẽ tròn 30 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

29. Jeongwoo (TREASURE)

Jeongwoo (TREASURE) sinh ngày 28 tháng 9 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Jeongwoo (TREASURE) sinh ngày 28 tháng 9 năm 2004 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

30. Hendery (WayV)

Hendery (WayV) sinh ngày 28 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)
Hendery (WayV) sinh ngày 28 tháng 9 năm 1999 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay. (Nguồn: Internet)

Xem thêm tin tức liên quan tại đây:

Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

Hồ sơ AESPA - Thông tin thành viên nhóm nhạc AESPA - AESPA Profile

AESPA (에스파), cách điệu là æspa, là nhóm nhạc nữ mới ra mắt SM Entertainment. Các thành viên của AESPA là Karina, Giselle, Winter và Ningning. Nhóm ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bài hát “Black Mamba“. Tìm hiểu chi tiết về nhóm nhạc AESPA với bài viết sau nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận