Hè đến không chỉ là lúc thay mới tủ đồ của bạn mà còn là lúc “tân trang” lại cho chiếc điện thoại hay máy tính để trở nên năng động và hợp với không khí mùa hè hơn. Dưới đây là những hình nền mùa hè 2024 đã được tổng hợp, sẵn sàng cho bạn lưu về!

Hình nền mùa hè cho máy tính

Những hình nền dưới đây không những giúp cho bạn tận hưởng cảm giác hè đến mà nó còn giúp bạn xua tan cái nóng ngoài trời nữa đấy!

Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
hinh nen mua he
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Intermet)
Hình nền mùa hè sôi động cho máy tính (Nguồn: Internet)

Hình nền mùa hè cho điện thoại

Không chỉ máy tính mà những chiếc “dế yêu” của chúng ta cũng cần được nạp vitamin “sea” nữa đấy. Hãy tải về và cài đặt ngay những hình nền dưới đây cho điện thoại nhé!

Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè thư giãn cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)
Hình nền mùa hè mát mẻ cho điện thoại (Nguồn: Internet)

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

aespa ra nhạc “khó nghe” vẫn được công chúng khen ngợi

Mới đây, nhóm nhạc aespa của “ông lớn” SM Entertainment đã chính thức cho ra mắt ca khúc Supernova - title đầu tiên trong full album Armageddon. Ngay sau khi phát hành, ca khúc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop. Tuy có không ít nhận xét là “chất nhạc” ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận