Bạn đang loay hoay tìm một kiểu tóc cho ngày hè nóng bức đang đến gần? Bạn không biết đâu mới là mẫu tóc hot trend của 2021. Hãy cùng BlogAnChoi đập tan nắng nóng mùa hè với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt nhé!

1. Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp của Song Hye Kyo. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp của Song Hye Kyo. (Ảnh: Internet)
Kiểu tóc ngắn uốn phồng Hàn Quốc. (Ảnh: internet)
Kiểu tóc ngắn uốn phồng Hàn Quốc. (Ảnh: internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp của Bích Phương. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp của Bích Phương. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp của Suzy. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp của Suzy. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp của Lisa. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp của Lisa. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn ngang vai đẹp. (Ảnh: Internet)

2. Mẫu tóc tém đẹp

Tóc tém là mẫu tóc đầy cá tính và được nhiều sao V-biz thời gian qua thử nghiệm, trong đó phải kể đến: Châu Bùi, Tóc Tiên, Hiền Hồ,…

Mẫu tóc tém đẹp của Châu Bùi. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp của Châu Bùi. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp hút hồn của Hiền Hồ. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp hút hồn của Hiền Hồ. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp của Tóc Tiên. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp của Tóc Tiên. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc tém đẹp. (Ảnh: Internet)

3. Mẫu tóc ngắn layer đẹp

Layer là kiểu tóc cắt tỉa theo nhiều tầng và sự kết hợp giữa layer và ngắn đã tạo thành mẫu tóc “hót hòn họt” được các bạn trẻ đua nhau thử nghiệm. Cùng điểm qua một số mẫu tóc nổi bật nhé!

Mẫu tóc ngắn layer đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn layer đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn layer đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn layer đẹp. (Ảnh: Internet)
Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên
Mẫu tóc ngắn layer đẹp. (Ảnh: Internet)

Chào hè 2021 với 100+ mẫu tóc ngắn đẹp cho mọi khuôn mặt Châu Bùi HIền Hồ màu tóc mẫu tóc đẹp mẫu tóc ngắn mẫu tóc ngắn đẹp tóc ngắn tóc ngắn đẹp tóc ngắn layer tóc tém tóc tém đẹp Tóc Tiên

Mẫu tóc ngắn layer đẹp. (Ảnh: Internet)
Mẫu tóc ngắn layer đẹp. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác trên BlogAnChoi như:

Trên đây là tổng hợp hơn 100 mẫu tóc ngắn cho các chị em có thể tham khảo và thử ngay trong mùa hè này. Bạn đã từng thử mẫu tóc nào trên đây chưa? Cùng chia sẻ với BlogAnChoi ở phần bình luận bên dưới nhé!

Xem thêm

Top 7 tiệm cắt tóc ngắn đẹp tại Đà Nẵng: Hè đến rồi làm tóc mới ngay thôi!

Hè đến rồi, các nàng còn chần chờ gì mà không làm mới với những kiểu tóc ngắn đẹp vừa trendy vừa cực kì mát mẻ. Trong bài viết này, hãy cùng BlogAnChoi điểm tên 7 salon cắt tóc ngắn đẹp tại Đà Nẵng nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận