36 idol Kpop thông thạo từ 3 thứ tiếng trở lên: BLACKPINK, BTS, Red Velvet đều có đại diện góp mặt.

Không chỉ sở hữu giọng hát và khả năng nhảy múa tuyệt vời, 36 idol được ví như “thánh ngoại ngữ Kpop” dưới đây còn gây ấn tượng với người hâm mộ với trình độ ngoại ngữ siêu đỉnh, thông thạo từ 3 thứ tiếng trở lên.

1. Lisa (BLACKPINK)

Lisa (BLACKPINK) có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
Lisa (BLACKPINK) sinh năm 1997, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

2. Wendy (Red Velvet)

Wendy (Red Velvet) có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)
Wendy (Red Velvet) sinh năm 1994, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)

3. RM (BTS)

Trưởng nhóm RM (BTS) có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
Trưởng nhóm RM (BTS) sinh năm 1994, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

4. Lee Daehwi (AB6IX)

Lee Daehwi (AB6IX) sinh năm 2001, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
Lee Daehwi (AB6IX) sinh năm 2001, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

5. Taecyeon (2PM)

Taecyeon (2PM) có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. (Nguồn: Internet)
Taecyeon (2PM) sinh năm 1988, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. (Nguồn: Internet)

6. Hani (EXID)

Hani (EXID) có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Hani (EXID) sinh năm 1992, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

7. Key (SHINee)

Key (SHINee) có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Key (SHINee) sinh năm 1991, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

8. Jackson (GOT7)

Jackson (GOT7) có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. (Nguồn: Internet)
Jackson (GOT7) sinh năm 1994, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. (Nguồn: Internet)

9. Bambam (GOT7)

Bambam (GOT7) có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. (Nguồn: Internet)
Bambam (GOT7) sinh năm 1997, có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. (Nguồn: Internet)

10. Minnie ((G)-IDLE)

Minnie ((G)-IDLE) có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Minnie ((G)-IDLE) sinh năm 1997, có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

11. Yuqi ((G)-IDLE)

Yuqi ((G)-IDLE) có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Yuqi ((G)-IDLE) sinh năm 1999, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

12. Giselle (aespa)

Giselle (aespa) sinh năm 2000, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Giselle (aespa) sinh năm 2000, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

13. Ten (NCT)

Ten (NCT) sinh năm 1996, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Ten (NCT) sinh năm 1996, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

14. Yang Yang (NCT)

Yang Yang (NCT) sinh năm 2000, có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Yang Yang (NCT) sinh năm 2000, có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

15. Alex (Drippin)

Alex (Drippin) sinh năm 2004, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)
Alex (Drippin) sinh năm 2004, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)

16. Lucas (NCT)

Lucas (NCT) sinh năm 1999, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ Thông, tiếng Hàn và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Lucas (NCT) sinh năm 1999, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông), tiếng Hàn và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

17. Hendery (NCT)

Hendery (NCT) sinh năm 1999, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ Thông, tiếng Hàn và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Hendery (NCT) sinh năm 1999, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông), tiếng Hàn và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

18. Xiaojun (NCT)

Xiaojun (NCT) sinh năm 1999, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ Thông, tiếng Hàn và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)
Xiaojun (NCT) sinh năm 1999, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông), tiếng Hàn và tiếng Anh. (Nguồn: Internet)

19. Sorn (CLC)

Sorn (CLC) sinh năm 1996, có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Đài Loan. (Nguồn: Internet)
Sorn (CLC) sinh năm 1996, có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Đài Loan. (Nguồn: Internet)

20. Cha Eun Woo (ASTRO)

Cha Eun Woo (ASTRO) sinh năm 1997, có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Thái. (Nguồn: Internet)
Cha Eun Woo (ASTRO) sinh năm 1997, có thể nói 5 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Thái. (Nguồn: Internet)

21. Tiffany (SNSD)

Tiffany (SNSD) sinh năm 1989, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. (Nguồn: Internet)
Tiffany (SNSD) sinh năm 1989, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. (Nguồn: Internet)

22. Seohyun (SNSD)

Seohyun (SNSD) sinh năm 1991, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
Seohyun (SNSD) sinh năm 1991, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

23. Ahn Yujin (cựu thành viên IZ*ONE)

Ahn Yujin (cựu thành viên IZ*ONE) sinh năm 2003, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
Ahn Yujin (cựu thành viên IZ*ONE) sinh năm 2003, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

24. Jeon Somi

Jeon Somi sinh năm 2001, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)
Jeon Somi sinh năm 2001, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)

25. Nichkhun (2PM)

Nichkhun (2PM) sinh năm 1988, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Thái. (Nguồn: Internet)
Nichkhun (2PM) sinh năm 1988, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Thái. (Nguồn: Internet)

26. Elkie (CLC)

Elkie (CLC) sinh năm 1998, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Hàn. (Nguồn: Internet)
Elkie (CLC) sinh năm 1998, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Hàn. (Nguồn: Internet)

27. Haknyeon (The Boyz)

Haknyeon (The Boyz) sinh năm 1999, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông), tiếng Quảng Đông và tiếng Hàn. (Nguồn: Internet)
Haknyeon (The Boyz) sinh năm 1999, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông), tiếng Quảng Đông và tiếng Hàn. (Nguồn: Internet)

28. Amber (f(x))

Amber (f(x)) sinh năm 1992, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. (Nguồn: Internet)
Amber (f(x)) sinh năm 1992, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. (Nguồn: Internet)

29. Henry (Super Junior M)

Henry (Super Junior M) sinh năm 1989, có thể nói 6 thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh, tiếng Đài Loan và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)
Henry (Super Junior M) sinh năm 1989, có thể nói 6 thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh, tiếng Đài Loan và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)

30. Ahin (MOMOLAND)

Ahin (MOMOLAND) sinh năm 1999, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. (Nguồn: Internet)
Ahin (MOMOLAND) sinh năm 1999, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. (Nguồn: Internet)

31. Key (SHINee)

Key (SHINee) sinh năm 1991, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
Key (SHINee) sinh năm 1991, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

32. Onew (SHINee)

Onew (SHINee) sinh năm 1989, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
Onew (SHINee) sinh năm 1989, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

33. BoA

BoA sinh năm 1986, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
BoA sinh năm 1986, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

34. CL

CL sinh năm 1991, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)
CL sinh năm 1991, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp. (Nguồn: Internet)

35. Huening Kai (TXT)

Huening Kai (TXT) sinh năm 2002, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Hàn. (Nguồn: Internet)
Huening Kai (TXT) sinh năm 2002, có thể nói 4 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Hàn. (Nguồn: Internet)

36. Jennie (BLACKPINK)

Jennie (BLACKPINK) sinh năm 1996, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)
Jennie (BLACKPINK) sinh năm 1996, có thể nói 3 thứ tiếng: Tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật. (Nguồn: Internet)

Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

SEVENTEEN Woozi chia sẻ về tình yêu đầu đời của mình với các thành viên

Thành viên của nhóm nhạc nam KPOP - SEVENTEEN Woozi chia sẻ về tình đầu của các thành viên và biểu cảm của họ thật sự rất hài hước.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
5 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 0edccb25

Joshua Seventeen nói đc 5 thứ tiếng mà sao ko có vậy

User 59781590

RM đỉnh nhất,tự học ngoại ngữ và không sống ở nước ngoài nhưng thông thạo nhiều thứ tiếng,mình thấy Lisa thì bình thường thôi vì cô ấy sinh ra ở Thái thì phải biết nói tiếng thái rồi,biết tiếng hàn là điều đương nhiên vì qua đó làm idol mà,còn tiếng anh thì idol nào cũng biết,biết tiếng nhật vì cả nhóm qua đó biểu diễn thì phải biết rồi