Những nghệ sĩ Kpop xuất sắc được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu năm 2021: Thành tích nổi bật của BTS, EXO, TWICE và ITZY khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cộng đồng người hâm mộ Kpop đã không còn xa lạ với Hanteo. Đây là bảng xếp hạng doanh số bán album Kpop từ các nhà phân phối nội địa Hàn Quốc. Dưới đây là những nghệ sĩ Kpop xuất sắc được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu năm 2021.

Top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất

1. T1419

Nhóm nhạc nam T1419 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 45,593 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam T1419 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 45,593 bản. (Nguồn: Internet)

2. TO1

Nhóm nhạc nam TO1 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 39,961 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam TO1 được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 39,961 bản. (Nguồn: Internet)

3. EPEX

Nhóm nhạc nam EPEX được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 37,427 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam EPEX được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 37,427 bản. (Nguồn: Internet)

4. MIRAE

Nhóm nhạc nam MIRAE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 30,221 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam MIRAE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 30,221 bản. (Nguồn: Internet)

5. Purple Kiss

Nhóm nhạc nữ Purple Kiss được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 29,985 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ Purple Kiss được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 29,985 bản. (Nguồn: Internet)

6. LIGHTSUM

Nhóm nhạc nữ LIGHTSUM được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 27,897 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ LIGHTSUM được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 27,897 bản. (Nguồn: Internet)

7. CIIPHER

Nhóm nhạc nam CIIPHER được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 16,745 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam CIIPHER được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 16,745 bản. (Nguồn: Internet)

8. BLITZERS

Nhóm nhạc nam BLITZERS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 10,665 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam BLITZERS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 10,665 bản. (Nguồn: Internet)

9. TRI.BE

Nhóm nhạc nữ TRI.BE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 9,687 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ TRI.BE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 9,687 bản. (Nguồn: Internet)

10. OMEGA X

Nhóm nhạc nam OMEGA X được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 7,142 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam OMEGA X được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 tân binh bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 7,142 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất

1. Rosé (BLACPINK)

Rosé (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 582,535 bản. (Nguồn: Internet)
Rosé (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 582,535 bản. (Nguồn: Internet)

2. IU

IU được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 410,824 bản. (Nguồn: Internet)
IU được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 410,824 bản. (Nguồn: Internet)

3. Wendy (Red Velvet)

Wendy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 180,714 bản. (Nguồn: Internet)
Wendy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 180,714 bản. (Nguồn: Internet)

4. Joy (Red Velvet)

Joy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 119,992 bản. (Nguồn: Internet)
Joy (Red Velvet) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 119,992 bản. (Nguồn: Internet)

5. Wheein (MAMAMOO)

Wheein (MAMAMOO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 72,735 bản. (Nguồn: Internet)
Wheein (MAMAMOO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 72,735 bản. (Nguồn: Internet)

6. Taeyeon (SNSD)

Taeyeon (SNSD) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 43,235 bản. (Nguồn: Internet)
Taeyeon (SNSD) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 43,235 bản. (Nguồn: Internet)

7. Chungha

Chungha được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 31,800 bản. (Nguồn: Internet)
Chungha được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 31,800 bản. (Nguồn: Internet)

8. Jennie (BLACPINK)

Jennie (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 18,727 bản. (Nguồn: Internet)
Jennie (BLACPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 18,727 bản. (Nguồn: Internet)

9. HyunA

HyunA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 17,987 bản. (Nguồn: Internet)
HyunA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 17,987 bản. (Nguồn: Internet)

10. Baek Yerin

Baek Yerin được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 13,247 bản. (Nguồn: Internet)
Baek Yerin được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nữ ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 13,247 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất

1. Baekhyun (EXO)

Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)
Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)

2. Kang Daniel

Kang Daniel được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 318,743 bản. (Nguồn: Internet)
Kang Daniel được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 318,743 bản. (Nguồn: Internet)

3. Yunho (TVXQ)

Yunho (TVXQ) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 201,125 bản. (Nguồn: Internet)
Yunho (TVXQ) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 201,125 bản. (Nguồn: Internet)

4. Taemin (SHINee)

Taemin (SHINee) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 128,416 bản. (Nguồn: Internet)
Taemin (SHINee) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 128,416 bản. (Nguồn: Internet)

5. Kang Seung Yoon

Kang Seung Yoon được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 122,202 bản. (Nguồn: Internet)
Kang Seung Yoon được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 122,202 bản. (Nguồn: Internet)

6. Yesung (Super Junior)

Yesung (Super Junior) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 112,382 bản. (Nguồn: Internet)
Yesung (Super Junior) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 112,382 bản. (Nguồn: Internet)

7. B.I

B.I được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 105,000 bản. (Nguồn: Internet)
B.I được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 105,000 bản. (Nguồn: Internet)

8. Wonho

Wonho được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 104,382 bản. (Nguồn: Internet)
Wonho được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 104,382 bản. (Nguồn: Internet)

9. BamBam (GOT7)

BamBam (GOT7) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 103,156 bản. (Nguồn: Internet)
BamBam (GOT7) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 103,156 bản. (Nguồn: Internet)

10. Kim Woo Seok

Kim Woo Seok được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 96,680 bản. (Nguồn: Internet)
Kim Woo Seok được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nam ca sĩ solo bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 96,680 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nhóm nhạc nữ bán đĩa chạy nhất

1. TWICE

Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 661,394 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 661,394 bản. (Nguồn: Internet)

2. ITZY

Nhóm nhạc nữ ITZY được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 359,560 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ ITZY được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 359,560 bản. (Nguồn: Internet)

3. BLACKPINK

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 275,637 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ BLACKPINK được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 275,637 bản. (Nguồn: Internet)

4. (G)-IDLE

Nhóm nhạc nữ (G)-IDLE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 213,641 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ (G)-IDLE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 213,641 bản. (Nguồn: Internet)

5. MAMAMOO

Nhóm nhạc nữ MAMAMOO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 156,784 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ MAMAMOO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 156,784 bản. (Nguồn: Internet)

6. Oh My Girl

Nhóm nhạc nữ Oh My Girl được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 141,086 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ Oh My Girl được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 141,086 bản. (Nguồn: Internet)

7. Dreamcatcher

Nhóm nhạc nữ Dreamcatcher được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 129,552 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ Dreamcatcher được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 129,552 bản. (Nguồn: Internet)

8. LOONA

Nhóm nhạc nữ LOONA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 109,575 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ LOONA được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 109,575 bản. (Nguồn: Internet)

9. WJSN

Nhóm nhạc nữ WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 92,026 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 92,026 bản. (Nguồn: Internet)

10. WJSN The Black

Nhóm nhỏ WJSN The Black của WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 73,925 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhỏ WJSN The Black của WJSN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 girlgroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 73,925 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nhóm nhạc nam bán đĩa chạy nhất

1. NCT Dream

Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)

3. SEVENTEEN

Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)

4. EXO

Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)

5. TXT

Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 979,448 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 979,448 bản. (Nguồn: Internet)

6. ENHYPEN

Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 730,663 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 730,663 bản. (Nguồn: Internet)

7. NCT

Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 729,942 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 729,942 bản. (Nguồn: Internet)

8. ATEEZ

Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 650,644 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 650,644 bản. (Nguồn: Internet)

9. Super Junior

Nhóm nhạc nam Super Junior được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 480,163 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam Super Junior được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 480,163 bản. (Nguồn: Internet)

10. WayV

Nhóm nhạc nam WayV được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 453,209 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam WayV được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 boygroup bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 453,209 bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 album bán chạy nhất

1. Album “맛 (Hot Sauce)”

Album "맛 (Hot Sauce)" của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 2,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album “맛 (Hot Sauce)” của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 2,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. Album “Your Choice”

Album "Your Choice" của nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 1,3 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album “Your Choice” của nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,3 triệu bản. (Nguồn: Internet)

3. Album “DON’T FIGHT THE FEELING”

Những nghệ sĩ Kpop được vinh danh trên bảng vàng Hanteo nửa đầu năm 2021 (G)I-DLE ATEEZ B.I Baek Yerin Baekhyun BamBam Black Pink BLITZERS BTS ca sĩ Chungha Ciipher doanh số Dreamcatcher ENHYPEN EPEX EXO GOT7 Hanteo HyunA Idol idol KPOP ITZY IU Jennie Joy Kang Daniel Kang Seung Yoon Kim Woo Seok KPOP LIGHTSUM LOONA Mamamoo Mirae NCT NCT Dream nghệ sĩ nhóm nhạc Nhóm nhạc nam nhóm nhạc nữ Oh My Girl OMEGA X PURPLE KISS Red Velvet Rose Seventeen Super Junior T1419 Taeyeon thần tượng Hàn quốc TO1 Top 10 TRI BE TVXQ Twice TXT WayV Wendy WJSN wonho Yunho
Album “DON’T FIGHT THE FEELING” của nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,2 triệu bản. (Nguồn: Internet)

4. Album “Bambi”

Album "Bambi" của Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 1,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album “Bambi” của Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)

5. Album “BE”

Album "BE" của nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 970,000 bản. (Nguồn: Internet)
Album “BE” của nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 970,000 bản. (Nguồn: Internet)

6. Album “Hello Future”

Album "Hello Future" của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 869,000 bản. (Nguồn: Internet)
Album “Hello Future” của nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 869,000 bản. (Nguồn: Internet)

7. Album “The Chaos Chapter: FREEZE”

Album "The Chaos Chapter: FREEZE" của nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 784,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album “The Chaos Chapter: FREEZE” của nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 784,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)

8. Album “BORDER : CARNIVAL”

Album "BORDER : CARNIVAL" của nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 636,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album “BORDER : CARNIVAL” của nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 636,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)

9. Album “-R-“

Album "-R-" của Rosé (BLACKPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 582,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album “-R-” của Rosé (BLACKPINK) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 582,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)

10. Album “Taste of Love”

Album "Taste of Love" của nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 522,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)
Album “Taste of Love” của nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 album bán chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 522,000 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất

1. NCT Dream

Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam NCT Dream được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 3,386,536 bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam BTS được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 2,405,938 bản. (Nguồn: Internet)

3. SEVENTEEN

Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam SEVENTEEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,542,284 bản. (Nguồn: Internet)

4. EXO

Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam EXO được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,386,396 bản. (Nguồn: Internet)

5. Baekhyun (EXO)

Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)
Baekhyun (EXO) được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 1,040,855 bản. (Nguồn: Internet)

6. TXT

Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 979,448 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam TXT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 979,448 bản. (Nguồn: Internet)

7. ENHYPEN

Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 730,663 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam ENHYPEN được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 730,663 bản. (Nguồn: Internet)

8. NCT

Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 729,942 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam NCT được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 729,942 bản. (Nguồn: Internet)

9. TWICE

Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 661,394 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nữ TWICE được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 661,394 bản. (Nguồn: Internet)

10. ATEEZ

Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích "tẩu tán" 650,644 bản. (Nguồn: Internet)
Nhóm nhạc nam ATEEZ được vinh danh trên bảng vàng Hanteo trong top 10 nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với thành tích “tẩu tán” 650,644 bản. (Nguồn: Internet)
Xem thêm

Hồ sơ I'VE - Nhóm nhạc IVE - Thông tin thành viên I'VE - IVE Profile

IVE (아이브) là nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên thuộc Starship Entertainment. Các thành viên của IVE là Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz, và Leeseo. Nhóm nhạc IVE chính thức ra mắt ngày 1 tháng 12 năm 2021 'Eleven'. Tìm hiểu về IVE với bài viết dưới đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận