Trang Chủ Tags Bài với thẻ "Ye Dam"

Tag: Ye Dam

9 bí mật không ai biết của 12 chàng trai TREASURE

TREASURE Makers, bạn có chắc mình có tầm hiểu biết hoàn toàn về TREASURE hay không? Mặc dù có vẻ như tất cả mọi...

Hồ sơ TREASURE – Thông tin thành viên nhóm nhạc TREASURE...

TREASURE (트레저) , trước đó là Treasure 13 là một nhóm nhạc được tạo ra từ YG Treasure Box. TREASURE gồm có 12 thành...