Bạn biết không, nuôi cũng phải có đấy!

Xem thêm

Đây có lẽ bản acoustic đỉnh nhất từ trước tới nay của justin bieber

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=tgNOgxynoQw