Trang Chủ Tags Bài với thẻ "dị vật đường ăn"

Tag: dị vật đường ăn

Cách nhận biết, sơ cứu dị vật đường ăn và phòng...

Dị vật đường ăn là một cấp cứu rất thường gặp. Dị vật đường ăn gặp ở người lớn nhiều hơn trẻ em do...